Belgicko varuje pred chýbajúcimi 3,9 GW výkonu pri vyradení jadra v roku 2025

0
110

Belgicko bude potrebovať približne 3,9 GW nových výrobných kapacít, aby sa vyrovnalo s nedostatkom, ktorý by mal vyplynúť z plánov krajiny na postupné vyraďovanie jadrovej energie v roku 2025, povedal belgický prevádzkovateľ siete, spoločnosť Elia.

Štúdia spoločnosti Elia o primeranosti a pružnosti belgickej elektrickej sústavy medzi rokmi 2020 a 2030 uviedla, že tento údaj zahŕňa aj 1,5 GW náhradnej kapacity, ktorá by mohla byť potrebná z dôvodu neistôt v susedných krajinách, vrátane zníženej dostupnosti výrobných kapacít alebo prepojovacích kapacít.

Elia uviedla, že podobná štúdia v roku 2017 zistila potrebu 3,6 GW náhradnej kapacity, ale táto hodnota stúpla na 3,9 GW z dôvodu zrýchlených plánov na opustenie uhlia v susedných krajinách, najmä v Nemecku. Zrýchlený odchod od uhlia bude vyžadovať ďalšie opatrenia, pretože v rokoch 2022 až 2025 bude potrebná ďalšia kapacita presahujúca 1 GW, a to dokonca aj pri zachovaní jadra v energetickom mixe.

Elia preto vyzýva belgickú vládu, aby pokračovala vo vývoji plánovaného mechanizmu odmeňovania za výkon, aby Belgicko malo „silnú bezpečnostnú sieť na zachovanie bezpečnosti dodávok od roku 2025“. V apríli 2019 bol prijatý „dôležitý prvý krok“ novelizáciou belgického zákona a zavedením mechanizmu odmeňovania za výkon. Elia povedala, že „práca musí pokračovať aj naďalej“, aby sa formálny oznamovací postup Európskej komisie začal do konca decembra 2019. Varovala však, že napriek práci vykonanej v uplynulom roku Belgicko „nie je pripravené na žiadny scenár“.

Elia povedala, že alternatívny scenár postupnejšieho vyraďovania jadrových elektrární (JE) by mal tiež významný vplyv na rozvodnú sieť. Značná náhradná kapacita by bola stále potrebná, pretože potreba modernizácie reaktorov, ktorých prevádzkové licencie sa obnovujú, by mohla spôsobiť výpadky a ťažkosti s ich dostupnosťou.

Belgicko má sedem komerčných reaktorových blokov – tri na JE Tihange pri Liège a štyri na JE Doel pri Antverpách – ktoré poskytujú viac ako 50% elektrickej energie v krajine.

Plány na ich zatvorenie do roku 2025 boli stanovené zákonom z roku 2003. Boli potvrdené v roku 2015 a tiež súčasnou vládou premiéra Charlesa Michela začiatkom roku 2018. V tom čase bola zriadená osobitná komisia na posúdenie budúceho vplyvu vyradenia jadra. Na jej zistenia sa ešte čaká.