Spoločnosť TerraPower, ktorú v roku 2008 založil miliardár Bill Gates a venuje sa vývoju pokročilých jadrových technológií, zakladá spoločný podnik s čínskou China National Nuclear Corporation (CNNC). Cieľom je dokončenie programu reaktora Traveling Wave Reactor (TWR), návrhu a komerčnom využívaní technológie TWR.

TerraPower na svojom webe uvádza, že vznik Global Innovation Nuclear Energy Technology Company Ltd bol umožnili politiky a dohody podpísané vládami USA a Číny. Cieľom spolupráce s CNNC je skúmanie nových možností civilnej jadrovej energie, ktoré sa zaoberajú otázkami bezpečnosti, životného prostredia a nákladov.

Technológia TWR

Na rozdiel od tradičných jadrových reaktorov pri technológii TWR (Traveling-Wave Reactor, reaktor s postupnou vlnou) štiepna reakcia v TWR prebieha v pomaly postupujúcej vlne paliva, čo umožní prevádzku reaktora počas rádovo desiatok rokov bez nutnej výmeny štiepneho materiálu. To znamená, že reaktor môže vyrábať teplo a elektrickú energiu počas oveľa dlhšej nepretržitej prevádzky. Súčasné reaktory na Slovensku majú čiastočnú výmenu paliva každý rok, pričom životnosť palivovej kazety s gadolíniovým palivom Gd-II je približne 5 rokov.

Miliardár a filantrop Bill Gates sa 3. novembra 2017 v Pekingu stretol s premiérom čínskej štátnej rady Li Keqiangom, aby prediskutoval zvýšenú spoluprácu medzi Čínou a USA pri vývoji novej generácie reaktorových technológií.

Dlhý, v podstate celoživotný prevádzkový interval s jednou dávkou paliva má byť len jednou z výhod TWR. Tou podstatnou je samotný princíp fungovania. Izotop uránu 235 (U-235), ktorý sa používa ako štiepny materiál v klasických jadrových reaktoroch je v prírode mimoriadne vzácny (prírodný urán extrahovaný z rudy obsahuje len 0,72 % izotopu U-235). Jadrové palivo je pre vyšší podiel tohto izotopu nutné obohacovať.

Reaktor TWR však pre svoju činnosť potrebuje len malé množstvo U-235, ktoré naštartuje štiepnu reakciu. Hlavným palivom je izotop uránu U-238, ktorý je podstatne hojnejšie zastúpený v prírode (99,276 % prírodného uránu).

Okrem toho, odstránenie prepracovania znižuje obavy súvisiace so šírením jadrových zbraní, znižuje celkové náklady na produkciu jadrovej energie a pomáha chrániť životné prostredie využitím odpadového vedľajšieho produktu a znižovaním produkcie skleníkových plynov.

VIDEO: Bill Gates o energii | Inovácia na nulu!