Francúzska vláda odložila cieľ znížiť podiel jadrovej energie v energetickom mixe krajiny po tom, ako ju prevádzkovateľ siete Réseau de Transport d’Électricit (RTE) varoval, že po roku 2020 bude mať nedostatok energie a môže ohroziť cieľ znižovať emisie uhlíka.

V roku 2015 schválila predchádzajúca vláda François Hollandea zákon o energetickej transformácii, ktorý stanovil cieľ znížiť podiel jadrových zdrojov v energetickom mixe na 50% do roku 2025 zo súčasných 75%. Minister životného prostredia Nicolas Hulot však v stredu 8. novembra 2017 uviedol, že to nie je realistické:

Unáhlené zníženie jadrového podielu by zvýšilo francúzske emisie CO2, ohrozilo bezpečnosť dodávok elektrickej energie a pracovné miesta.

Podľa neho vláda prezidenta Emmanuela Macrona je naďalej odhodlaná znižovať podiel jadrovej energie a nariadila jeho ministerstvu, aby vypracovalo nový harmonogram. Neskôr v televíznom rozhovore povedal, že vláda bude pracovať na časovom horizonte 2030 – 2035.

Spoločnosť RTE vo svojom energetickom výhľade na roky 2017 – 2035 uviedla, že ak by Francúzsko plánovalo súčasne odstaviť štyri 40-ročné jadrové reaktory a všetky svoje uhoľné elektrárne, hrozilo by riziko nedostatku elektrickej energie.

Štátom kontrolovaná spoločnosť Électricité de France (EDF), ktorá prevádzkuje 58 komerčných jadrových elektrární vo Francúzsku, ako alternatívu navrhovala predĺženie prevádzky svojho jadrového parku zo 40 na najmenej 50 rokov.

Francúzsko je druhým najväčším výrobcom elektrickej energie z jadra za USA. Francúzska jadrová flotila vyrába približne 75% elektriny v krajine.