Po prvýkrát použili bezpilotného drona na preskúmanie štrukturálnej integrity „živého“ jadrového zariadenia, hovorí sa vo vyhlásení britského prevádzkovateľa flotily dronov Texo Drone Survey and Inspection (Texo DSI).

Spoločnosť Urenco UK si objednala dron na vykonanie vnútornej inšpekcie jedného zo svojich spracovateľských závodov na kontrolu požiarnych oddelení. Dron bol nasadený do dutín na stenách a stropoch na kontrolu štruktúry s vizuálnymi a termálnymi kamerami s vysokým rozlíšením, ktoré umožňujú podrobné preskúmanie štrukturálnej integrity budovy. Kontrola dronmi znižuje tradičné náklady na prístup a riziká pri práci vo výške, ktoré s tým súvisia.

Texo povedala, že je to prvýkrát, keď takýto dron vykonal takúto úlohu v jadrovom sektore.

Do dnešného dňa boli drony väčšinou považované za nástroje na meranie úrovne žiarenia okolo jadrových zariadení.