NuScale Power, výrobca malých modulárnych reaktorov (SMR) v USA, oznámil, že sa mu podarilo zvýšiť výkon jeho 12-modulového dizajnu SMR o 20% na 720 MW. Podľa jeho vyhlásenia použitie pokročilých nástrojov na testovanie a modelovanie pomohlo spoločnosti optimalizovať výkon navrhovaného dizajnu.

Zvýšenie výkonu výroby elektrickej energie dizajnovaného SMR znížilo náklady zariadenia na kWh z očakávaných 5000 USD (4230 €) na približne 4200 USD. Rovnako by to znížilo aj náklady spoločnosti NuScale na elektrickú energiu až o 18%, čím by sa zvýšila jej konkurencieschopnosť.

Spoločnosť NuScale povedala, že Komisia jadrového dozoru USA (NRC) bude považovať zvýšenie úrovne maximálneho výkonu reaktora pre návrh SMR za zvýšenie výkonu.

Spoločnosť uviedla, že NRC posudzuje zvýšenie výkonu samostatne, a preto prebiehajúca kontrola jej projektu SMR nebude ovplyvnená a zostáva v pláne na september 2020. Spoločnosť NuScale plánuje nasadiť prvý SMR v lokalite v štáte Idaho do polovice 20. rokov.

V januári 2017 sa spoločnosť NuScale stala prvou spoločnosťou, ktorá predložila návrh SMR na certifikáciu v USA. NRC uviedla, že návrh bol pre budovu reaktora s 12 spoločne umiestnenými 50-MW tlakovodnými reaktorovými modulmi s celkovým výkonom 600 MW.