Civilný jadrový sektor Spojeného kráľovstva (UK) v minulom roku prispel k hospodárstvu UK sumou 6,4 miliardy GBP a jeho 65 000 zamestnancov je súčasťou jednej z najproduktívnejších pracovných síl v krajine.

Štúdia, ktorú zostavila spoločnosť Oxford Economics a ktorú si objednala londýnska Asociácia jadrového priemyslu, ukazuje, že tento hospodársky prínos sa zvýši na 12,4 miliardy libier a 155 000 pracovných miest, keď sa vezmú do úvahy výdavky sektora na pridružené tovary a služby v dodávateľskom reťazci a mzdové náklady zamestnancov.

Každý zamestnanec v jadrovom sektore prispieva k hospodárstvu v priemere 96,6 tisíc libirami, čo je o 73% viac ako priemer v UK, čo odráža vysoko kvalifikovanú povahu pracovnej sily a využívanie vyspelých technológií.

Tento priamy vplyv, aj keď tvorí 0,3% britského HDP, tiež prináša značné sumy v daniach, pričom správa odhaduje, že odvetvie zaplatilo v roku 2016 približne 2,8 miliardy GBP na daniach, čo sa ešte zvýši sa na 4,5 miliardy, keď sa zahrnú aj ostatné súvisiace výdavky. Na severozápade Anglicka, kde sa nachádza Sellafield, Národné jadrové laboratórium, JE Heysham a palivové závody Urenco a Westinghouse, vidíme najväčší regionálny vplyv. Tento sektor v roku 2016 prispel sumou približne 4,3 miliardy GBP, čo zodpovedá 2,7% všetkej regionálnej produkcie.