Je nevyhnutné, aby jadrová energetika bola neoddeliteľnou súčasťou Energetickej únie. Musíme si pripustiť, že bez jadra v najbližších desaťročiach výzvy nevyriešime. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Vojtech Ferencz na konferencii o energetike SET PLAN/CEEC 2017.

Pre SR a ďalšie členské krajiny EÚ bude mať jadrová energia význam nielen z pohľadu bezpečnosti dodávky, ale aj prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku.

V. Ferencz zdôraznil, že zvyšovanie bezpečnosti dodávok energie a zodpovednosti členských štátov v tejto oblasti by malo byť základným kritériom a stabilizačným prvkom Energetickej únie. K inováciám v energetike povedal, že v ďalšom období je v pláne príprava koncepcie rozvoja inteligentných sietí.

Inteligentné siete pomôžu zabezpečiť udržatelnú, bezpečnú, ekonomickú dodávku elektriny z velkých centrálnych zdrojov.

Generálny riaditel Sekcie ekonomickej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Dušan Matulay uviedol, že plynová kríza v januári 2009 ukázala širokej verejnosti, že energetická bezpečnosť je mimoriadne dôležitá a treba o nej hovoriť. „Ekonomika a ekonomické faktory, kam patrí aj energetický sektor, ovplyvňujú a dotvárajú celkový výtlak jednotlivých štátov,“ tvrdí Matulay.

Konferencia hodnotí pokrok v energetike za uplynulých desať rokov a klúčovú úlohu, ktorú zohráva plán SET ako technologický pilier energetickej politiky EÚ. Dokončenie Energetickej únie si vyžaduje angažovanie a úzku spoluprácu medzi Európskou komisiou (EK), členskými štátmi a spoločnosťou ako celkom. Cielom Komisie je dokončiť tento projekt do konca jej súčasného mandátu v roku 2019.

Konferencia sa tento rok po druhý raz uskutočňuje v Bratislave. Na podujatí, ktoré trvá do piatka (1.12.), sú prítomní aj predstavitelia Európskej komisie (EK) a členských krajín EÚ vrátane Estónska ako aktuálne predsedníckej krajiny v Rade EÚ.