Bulharská vláda rokuje s Gréckom o výstavbe novej jadrovej elektrárne

Bulharsko začalo rokovania s Gréckom o potenciálnej výstavbe novej jadrovej elektrárne v Bulharsku, ktorá by dodávala elektrinu obom krajinám. Povedal to bulharský minister financií a podpredseda vlády Asen Vasilev v národnej televízii.

0
132
Jadrová elektráreň Kozloduj, Bulharsko by Gogo89873
Bulharská jadrová elektráreň Kozloduj.

Podľa ministra Vasileva má Grécko nakupovať elektrinu z navrhovanej elektrárne na základe 20-ročnej pevnej zmluvy. Prízvukoval, že Bulharsko je a aj naďalej bude prevádzkovateľom jadrových elektrární, ale nešpecifikoval žiadne konkrétne miesto pre novú elektráreň.

Minister Vasilev uviedol, že zabezpečenie kupca na elektrickú energiu vyrobenú navrhovanou jadrovou elektrárňou „odstráni podnikateľské riziko“ súvisiace s projektom, čo umožní, aby sa práce na výstavbe začali „extrémne rýchlo“.

Bulharsko zvažovalo možnosť výstavby nových jadrových reaktorov v jednej z dvoch lokalít, existujúcej jadrovej elektrárne Kozloduj a navrhovanej novej lokalite v Belene, čo je projekt s dlhou históriou pozastavenia a reštartovania.

Začiatkom tohto mesiaca bulharský premiér povedal, že jeho vláda nemá v úmysle stavať nové bloky v Belene a chcela by sa zamerať na novú výstavbu v Kozloduji, čo vyvolalo kritiku zo strany jeho socialistických koaličných partnerov.

Oficiálne koaličná dohoda z decembra 2021 vyžaduje „nezávislú odbornú analýzu“ na posúdenie potreby nového jadrového zariadenia na základe ekonomickej uskutočniteľnosti, nákladov a časového rámca výstavby. Táto analýza nebola doteraz zverejnená.

Bulharsko má v komerčnej prevádzke momentálne dva bloky s tlakovodným reaktorom VVER-1000 ruskej výroby v jadrovej elektrárni Kozloduj na rieke Dunaj. Sú zdedené ešte z čias socializmu a zabezpečujú približne tretinu elektriny v krajine. Teraz by sa však chceli sústrediť na nové projekty.

Prevažná časť elektrickej energie v Grécku sa vyrába zo zemného plynu, po ktorom nasledujú obnoviteľné zdroje, ale krajina tiež tradične dováža elektrinu z Bulharska.