Bulharsko si ponechá jadrovú energiu vo svojom energetickom mixe do roku 2030 s tým, že výstavba nových blokov v Belene zvýši energetickú bezpečnosť, hovorí vládny návrh národného energetického a klimatického plánu.

Podľa plánu sa očakáva, že navrhovaná výstavba JE Belene s výkonom 2000 MW v severnom Bulharsku zvýši energetickú bezpečnosť Bulharska „a jeho širšieho okolia“.

V roku 2008 si Bulharsko objednalo projektovanie, výstavbu a uvedenie do prevádzky dvoch ruských blokov VVER-1000 s tlakovodnými reaktormi pre JE Belene. Projekt bol však zrušený v roku 2012 z finančných a politických dôvodov, ale Bulharsko teraz hľadá investorov po obnovení plánov v júni 2018.

Ak sa výstavba Belene rozbehne, plánuje sa rozšírenie národnej prenosovej 400 kV siete.

Dva bloky JE Kozloduj vyrobili v roku 2017 približne 34% elektriny v Bulharsku, zatiaľ čo väčšina, približne 50%, pochádzala z uhoľnej výroby. Obnoviteľné zdroje, vrátane vodných zdrojov, mali podiel na primárnej energie v krajine približne 16%.