Černobyľ po 35 rokoch: Nová etapa sanácie a vyraďovania z prevádzky

Tridsaťpäť rokov po katastrofe v černobyľskej jadrovej elektrárni z 26. apríla 1986 sa plánuje nová fáza sanačných a vyraďovacích prác. Tie zahŕňajú najmä odstránenie potenciálne nestabilných častí pôvodného sarkofágu. Informácie uviedla Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR).

0
1281
Černobyľská panoráma
Černobyľská jadrová elektráreň. Zdroj: Ingmar Runge, commons.wikimedia.org

Sarkofág bol narýchlo skonštruovaný nad zničeným reaktorom číslo štyri v týždňoch po havárii a obsahuje roztavenú aktívnu zónu 925 MW ľahkovodného grafitového reaktora a odhadom 200 ton vysoko rádioaktívneho materiálu. Nikdy však nemal byť osadený natrvalo, v priebehu rokov sa jeho kvalita zhoršovala a znižoval svoju účinnosť.

Na obalenie 4. bloku a sarkofágu bola preto postavená štruktúra v hodnote 1,5 miliardy eur známa ako Nový bezpečný kryt (New Safe Confinement – NSC). Ten má zabrániť úniku kontaminovaného materiálu a ochrániť sarkofág pred vonkajšími vplyvmi, ako je extrémne počasie.

„Skutočnosť, že NSC má životnosť 100 rokov, znamená, že už teraz je potrebné naplánovať, odsúhlasiť a zrealizovať ďalšiu fázu práce,“ uviedla Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR). „Časti sarkofágu sú nestabilné a budú musieť byť raz napokon odstránené. Po dokončení sa práce priblížia k reaktoru.“

V roku 2019 stavebná a inžinierska spoločnosť pripravujúca sa na demontáž sarkofágu uviedla, že práce na odstránení stavby sa majú dokončiť do konca roku 2023. Harmonogram bol navrhnutý tak, aby počítal s potenciálnou nestabilitou niektorých štruktúr, ktoré tvoria súčasť sarkofágu.

Na základe žiadosti Ukrajiny zriadila Európska banka pre obnovu a rozvoj v novembri 2020 nový účet pre medzinárodnú spoluprácu v Černobyle, zameraný na vytvorenie plánu pre lokalitu, ktorá bude slúžiť ako základ pre vývoj a implementáciu dlhodobejších projektov. Prvé stretnutie nového fondu sa má uskutočniť práve dnes, deň po 35. výročí katastrofy.

Práce neutíchajú

Prvým projektom, ktorý EBOR v Černobyle riadila, bola výstavba závodu na spracovanie kvapalného rádioaktívneho odpadu (LRTP), ktorý má v tomto areáli spracovať asi 35 000 metrov kubických nízko a stredne aktívneho kvapalného odpadu. Medzitým sa dostalo do centra pozornosti bezpečné skladovanie vyhoreného paliva z blokov 1, 2 a 3, ktoré po úspešných horúcich skúškach získalo povolenie od ukrajinského regulátora.

Nový kryt – NSC, najviditeľnejší černobyľský projekt, bol koncom roku 2016 nasunutý nad sarkofág a následne odovzdaný ukrajinským orgánom.

černobyl

Európska banka pre obnovu a rozvoj celkovo spracovala darcovské prostriedky v sume takmer 2 miliardy eur prostredníctvom fondu na kryt v Černobyle a účtu pre jadrovú bezpečnosť. Z toho poskytla zo svojich vlastných zdrojov 715 miliónov eur na dokončenie dočasného skladu a NSC.