Dukovany
České Ministerstvo priemyslu a obchodu vyhlási tender na výstavbu nového jadrového bloku v Dukovanoch.

Ministerstvo životného prostredia Českej republiky schválilo hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA) pre výstavbu až dvoch nových jadrových blokov v existujúcej jadrovej elektrárni (JE) Dukovany.

„Naše preskúmanie potvrdilo, že nový jadrový zdroj nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a verejné zdravie. Tento [prvý] blok by mal nahradiť jeden zo štyroch prevádzkovaných blokov JE Dukovany,“ uviedla tlačová služba ministerstva.

Ministerstvo uviedlo, že v lokalite bola schválená nová kapacita až 2400 MW.

Schválenie EIA nie je stavebným povolením, ale „profesionálnym základom pre ďalšie konanie“. O možnej realizácii projektu bude rozhodnuté iba pri ďalšej príprave projektu a pri schvaľovacích postupoch.

Na procese EIA sa zúčastnili všetky krajiny susediace s Českou republikou. Rakúsko a Nemecko sa zúčastnili na stretnutiach, pričom písomne svoje príspevky predložili ​​Maďarsko a Poľsko. Slovensko považuje informácie obsiahnuté v dokumentácii EIA za dostatočné a nepožiadalo o konzultácie, uviedlo ministerstvo.

V júli schválila česká vláda predbežný plán na vybudovanie nového jadrového bloku v Dukovanoch pre spoločnosť Elektrárna Dukovany II, dcérsku spoločnosť energetickej skupiny ČEZ. Podľa vlády bude Elektrárna Dukovany II, ktorá je 100% vlastnená štátnou energetickou skupinou ČEZ, zodpovedná za rozšírenie JE Dukovany.

Očakáva sa, že výberové konanie na projekt bude zorganizované na konci roku 2020, pričom výstavba sa začne pred rokom 2030 a dokončí sa v rokoch 2035 až 2040. Zákazka bude mať hodnotu približne 100 miliárd CZK (4,8 miliardy USD). Vláda uviedla, že na tento projekt poskytne financovanie a politické záruky.

V areáli Dukovany sú štyri ruské reaktorové bloky VVER-440 a ministerstvo uviedlo, že by mali byť nahradené novými asi o 20 až 30 rokov.

Česká republika má v komerčnej prevádzke šesť reaktorových blokov. Okrem štyroch blokov v Dukovanoch sú dva ruské bloky VVER-1000 v prevádzke v Temelíne.

Česká energetická politika z roku 2015 vyžaduje jeden nový blok v Dukovanoch a prípadne ďalšie tri v Dukovanoch alebo v Temelíne.