Foratom tlačí na Európsku komisiu. Aby posilnila jadro

0
62

Bruselské združenie jadrového priemyslu Foratom vyzvalo Európsku komisiu (EK), aby uznala rozhodujúcu úlohu, ktorú musí jadrová energia zohrávať v rámci iniciatívy udržateľných financií EÚ.

Minulý rok EK zriadila skupinu technických expertov pre udržateľné financovanie. Jednou z úloh skupiny je pomôcť komisii vytvoriť klasifikačný systém EÚ – takzvanú taxonómiu EÚ – s cieľom určiť, či je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná.

Foratom uviedol, že v prípade jadrovej energie sa správa skupiny zamerala na otázku odpadu a použila ju ako ospravedlnenie na vylúčenie jadrovej energie z taxonómie. Zdá sa však, že pre ostatné technológie sa kritériá, týkajúce sa odpadu, neuplatňujú rovnakým spôsobom, uviedol Foratom.

Foratom nalieha na Komisiu, aby zriadila novú skupinu expertov s technickými odbornými znalosťami v oblasti technológií celého jadrového cyklu, aby sa ešte viac zamerala na jadrovú energiu. V ideálnom prípade by táto práca mala byť dokončená do konca roku 2019, povedal Foratom.

„Pevne veríme, že rozhodnutie nezahrnúť jadro v tejto etape do taxonómie by sa malo preskúmať, pretože je v úplnom rozpore s politikou EÚ v oblasti klímy,“ uviedol Foratom. „Tiež je potrebné urobiť veľa pre to, aby sa zabezpečilo zachovanie zásad technologickej neutrality.“

„Foratom podporuje cieľ EK vytvoriť iniciatívu udržateľných financií pre technológie, ktoré môžu Európe pomôcť pri eliminácii emisií uhlíka z jej hospodárstva,“ uviedol generálny riaditeľ Foratomu Yves Desbazeille. „Cieľom tejto iniciatívy by však nemalo byť vylúčiť konkrétnu technológiu bez poskytnutia riadneho zdôvodnenia.“