Česko má predpoklady na to, aby postavilo prototyp fúznej elektrárne

Podľa odborníkov z Akadémie vied Českej republiky má Česko všetky predpoklady na to, aby sa stalo krajinou, kde bude okolo roku 2050 postavený a uvedený do prevádzky prototyp jadrovej fúznej elektrárne, ktorá umožní výrobu elektrickej energie bez negatívnych vplyvov na životné prostredie.

0
82
Tokamak COMPASS: experimentálne zariadenie v pražskej Libni
Tokamak COMPASS: experimentálne zariadenie v pražskej Libni. Foto: Ústav fyziky plazmatu AV ČR

Prototyp by mohol byť umiestnený napríklad na mieste bývalej uhoľnej elektrárne a jeho výstavba by bola pre české podniky významným prínosom. Vyplýva to z odborného stanoviska spoločnosti AVex, ktoré vypracovala Akadémia vied Českej republiky (AV ČR) pre poslancov, senátorov a vedenie ministerstiev a krajských úradov.

Podľa odborníkov predstavuje jadrová fúzia prakticky nevyčerpateľný zdroj energie a elektrárne založené na jej princípe budú bezpečné. Okrem iného aj preto, že v reaktoroch nie je možná spontánna fúzia a v prípade akejkoľvek vážnej poruchy sa palivo rýchlo ochladí a proces jadrovej fúzie sa okamžite zastaví. Prototyp fúznej elektrárne DEMO sa začne v Európe budovať v druhej polovici 30. rokov 20. storočia a v plnej prevádzke bude okolo roku 2050. Česká republika má na to predpoklady, uviedli odborníci, pričom ako dôvod uviedli okrem iného aktívnu účasť krajiny na projekte DEMO alebo výstavbu fúzneho reaktora typu COMPASS-U tokamak v Ústave fyziky plazmy AV ČR.

„Výstavba prototypu fúznej elektrárne DEMO na našom území s rozpočtom viac ako 20 miliárd eur by umožnila rozsiahle zapojenie českého priemyslu do stavebných a technologických zákaziek s vysokou pridanou hodnotou. Výstavba elektrárne v lokalite s dostatočným napojením na elektrickú sieť, napr. na mieste bývalej uhoľnej elektrárne, by prispela k hospodárskemu rozvoju celého územia, keďže mnohé komponenty by sa museli vyrábať priamo na mieste vzhľadom na veľké rozmery, ktoré znemožňujú prepravu,“ uviedli odborníci.

Pre úspešnú kandidatúru Českej republiky na umiestnenie elektrárne DEMO je podľa nich kľúčové úspešné dokončenie projektu COMPASS-U, začatie včasnej prípravy kandidatúry, zvýšená podpora vzdelávania odborníkov pre české firmy, aby sa mohli uchádzať o zákazky v projektoch jadrovej syntézy, a podpora súvisiaceho priemyslu.

Výstavbu fúznej elektrárne zaplatí Európska únia za rozhodujúcej účasti európskeho priemyslu. Prípravné práce na projekte sa začali v roku 2014 a v súčasnosti sú vo fáze koncepčného návrhu. Termín na predloženie ponuky na umiestnenie elektrárne zatiaľ nebol stanovený. Podľa AV však možno predpokladať, že rozhodnutie o jej umiestnení sa prijme do konca tohto desaťročia.

V Československu sa začiatok výskumu jadrovej fúzie datuje do 70. rokov minulého storočia. Inštalácia súčasného tokamaku v Prahe sa začala v roku 2005. Hlavným účelom zariadenia bolo poskytnúť vedeckú a technickú podporu pri výstavbe Medzinárodného termonukleárneho experimentálneho reaktora (ITER) vo Francúzsku. Na tomto gigantickom projekte spolupracuje viac ako 30 krajín. Zariadenie má otvoriť cestu k lacnej, bezpečnej a ekologickej energii.