MAAE diskutuje o medzinárodnej regulácii plávajúcich jadrových elektrární

Záujem o plávajúce jadrové elektrárne rastie a čoraz viac krajín kladne hodnotí ich životaschopnosť a potenciálne aplikácie. Preto bude potrebné dôkladne analyzovať záruky a medzinárodné právne a regulačné dôsledky, odznelo na stretnutí Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni.

0
47
Začiatok vlečenia plávajúcej jadrovej elektrárne Akademik Lomonosov (28. apríl 2018). Zdroj: Rosatom
Začiatok vlečenia plávajúcej jadrovej elektrárne Akademik Lomonosov (28. apríl 2018). Zdroj: Rosatom

V úvode stretnutia generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi povedal, že v mnohých krajinách sa „aktívne uvažuje o plávajúcich jadrových elektrárňach“. Zdôraznil, že rastie záujem o inštaláciu malých modulárnych reaktorov (SMR) na plávajúcich člnoch alebo plošinách s cieľom poskytnúť čistú elektrickú energiu a teplo pre vzdialené pobrežné lokality, dekarbonizovať ťažbu ropy a zemného plynu na mori alebo ťažobné činnosti, alebo dokonca zabezpečiť výrobu elektriny v sieťovom rozsahu, čím sa zredukujú náklady.

Práve mobilita týchto plávajúcich jadrových elektrární vyvoláva nové otázky, najmä keď sa pohybujú cez medzinárodné hranice alebo pôsobia v medzinárodných, a nie v teritoriálnych vodách. „Napríklad, ako funguje proces udeľovania licencií a regulácie, keď je plávajúca elektráreň postavená a zásobovaná palivom v jurisdikcii jednej krajiny a potom prepravená do inej jurisdikcie?“ uviedla MAAE.

Lydie Evrard, zástupkyňa generálneho riaditeľa MAAE a vedúca odboru jadrovej bezpečnosti a zabezpečenia, uviedla, že MAAE spolupracuje s členskými štátmi na určení, aké ďalšie usmernenia a normy môžu byť potrebné na zaistenie bezpečnosti plávajúcich jadrových elektrární. „Bezpečnostné normy MAAE slúžia ako celosvetová referencia na ochranu ľudí a životného prostredia pred škodlivými účinkami ionizujúceho žiarenia,“ povedal Evrard. „Existujú aj značné právne a regulačné výzvy, ktoré je potrebné riešiť, ak má vzniknúť skutočne medzinárodný plávajúci trh s jadrovou energiou.“

Topan Setiadipura, spolupredseda stretnutia a vedúci Výskumného centra pre technológiu jadrových reaktorov (BRIN) v Indonézii povedal: „Do určitej miery sú plávajúce jadrové elektrárne zaujímavou možnosťou pre Indonéziu, pretože mnoho energetických alebo energetických spoločností má plávajúce dieselové elektrárne. alebo plávajúce plynové elektrárne“.

Potrebujeme viac informácií a znalostí

Získanie ďalších informácií a znalostí je nevyhnutné na pochopenie toho, či krajiny, ako je Indonézia, môžu v budúcnosti použiť plávajúce jadrové elektrárne na nahradenie plávajúcich elektrární na fosílne palivá.

MAAE uviedla, že jadrová energia sa už približne 60 rokov používa v námorných lodiach a pohonoch ľadoborcov. Plávajúce elektrárne sa však líšia, pretože budú produkovať nízkouhlíkovú energiu a teplo pre rôzne aplikácie vrátane diaľkového vykurovania, odsoľovania a výroby vodíka. Plávajúce zariadenia môžu byť postavené v továrni, zostavené v lodenici a prepravené na miesto, čo môže pomôcť urýchliť výstavbu a znížiť náklady.

Kanada, Čína, Dánsko, Južná Kórea, Rusko a USA pracujú na námorných návrhoch SMR. Niektoré sú v pokročilom vývoji a Rusko má dokonca jeden plávajúci závod, Akademik Lomonosov, v komerčnej prevádzke na ďalekom východe krajiny. Akademik Lomonosov je v prevádzke a vyrába elektrinu a diaľkové vykurovanie od roku 2020. Nahradil odstavenú jadrovú elektráreň Bilibino a starnúcu uhoľnú elektráreň Chaunsk.

Návrh plávajúceho pobrežného člna s jadrovou energiou z Južnej Kórey nedávno v zásade schválila americká klasifikačná spoločnosť American Bureau of Shipping.