Čína má nový zákon o jadrovej bezpečnosti

0
118
Čínska má nový zákon o jadrovej bezpečnosti

Čínsky parlament prijal 1. septembra 2017 nový zákon o jadrovej bezpečnosti, zameraný na zlepšenie regulácie v sektore jadrovej energetiky, pretože nové jadrové elektrárne sa stavajú v celej krajine, uviedli štátne médiá.

Zákon prinesie viac právomocí regulačnému orgánu Národnej správe jadrovej bezpečnosti (NNSA) a vytvorí nové systémy, ktoré zlepšia zverejňovanie informácií o incidentoch, ako je ožiarenie, a budú eliminovať alebo minimalizovať riziká vyplývajúce z jadrových havárií.

Čína je uprostred ambiciózneho programu budovania reaktorov, ktorého cieľom je dosiahnuť celkovú jadrovú kapacitu 58 GW do konca desaťročia, a to z dnešných približne 31 GW. Podľa MAAE má Čína 38 jadrových blokov v komerčnej prevádzke a 19 vo výstavbe.

Hongkongský denník South China Morning Post uviedol, že slabé a neprehľadné riadenie je už dlho považované za problém priemyslu v Číne, najmä pokiaľ ide o určenie presných úloh vlády, vojenských a štátnych jadrových podnikov v otázkach, ako manipulácia s jadrovými materiálmi a likvidácia vyhoreného paliva.

Mark Hibbs, vedúci pracovník Programu jadrovej politiky Carnegieho nadácie pre medzinárodný mier, uviedol, že Čína doteraz neriešila právne postavenie NNSA, ktorá je pomerne nedostatočne financovaná Ministerstvom životného prostredia Číny. „Ľudia mimo Číny to budú chváliť a tlieskať prijatiu legislatívy, ktorá legálne a bez akýchkoľvek pochybností dá dozoru zodpovednosť a autoritu,“ povedal Hibbs.