Šéf MAAE: Využitie jadrovej technológie rozvojovými krajinami prináša príležitosti, nie riziká

0
75
Šéf MAAE: Využitie jadrovej technológie rozvojovými krajinami prináša príležitosti, nie riziká

Využitie jadrovej technológie v rozvojových krajinách by nemalo byť považované za zdroj rizík, ale skôr ako zdroj príležitostí, povedal generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Yukiya Amano  na strategickom fóre v slovinskom Blede.

Podľa šéfa „atómov pre mier a rozvoj“ používanie jadrovej technológie si vyžaduje veľa medzinárodných záväzkov, vrátane vytvorenia právneho a regulačného rámca, zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zariadení, ako aj zavedenia bezpečnostných opatrení. Amano povedal, že spolupráca s rozvojovými krajinami je „správnym“ prístupom, keďže MAAE je schopná poskytnúť pomoc na zlepšenie jadrovej infraštruktúry a zníženie rizík.

Amano si myslí, že snaha zabrániť krajinám v tom, aby mali prístup k jadrovej technológii, ide proti medzinárodnému právnemu rámcu a nemá legitímnosť. „V skutočnosti môže [bránenie] poškodiť jadrovú bezpečnosť, ochranu a nešírenie jadrových zbraní, pretože v takom prípade môžu krajiny získať jadrovú technológiu bez toho, aby mali vhodnú jadrovú infraštruktúru.“ Strategické fórum v Blede sa koná každoročne a poskytuje platformu pre diskusiu na vysokej úrovni o súčasných výzvach v oblasti politiky, bezpečnosti a rozvoja.