Rozhodnutie vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (UK) o odstúpení od zmluvy o Euratom je vážnym problémom pre spoločnosť EDF Energy, ktorá sa „veľmi spolieha“ na ustanovenia zmluvy o prevádzke jadrových elektrární (JE) pre budúcu výstavbu a prevádzku dvoch blokov EPR v JE Hinkley Point C.

EDF Energy sa opiera o ustanovenia Euratom o dovoze jadrového paliva a komponentov a prenos informácií z EÚ a kľúčových tretích krajín do UK. „Zároveň sa spoliehame na našu schopnosť čerpať z medzinárodných zručností a talentov tak pre naše existujúce prevádzky, ako aj pre program novej výstavby, takže akékoľvek narušenie týchto opatrení by mohlo mať dôsledky na bezpečnosť dodávok,“ povedala pri parlamentnej rozprave o energetickej ochrane a Brexite 13. septembra 2017 Angela Hepworth, riaditeľka pre politiku a reguláciu v materskej spoločnosti EDF.

A. Hepworth vystúpila deň pred oznámením vlády UK, že vytvorí vnútroštátny režim jadrových záruk, ktorý bude spĺňať a presahovať existujúce normy Euratomu, ktoré medzinárodné spoločenstvo bude požadovať od UK ako člena Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA).

Uviedla, že akákoľvek náhradná dohoda s Euratom bude musieť pokryť otázky ako vlastníctvo jadrového materiálu a budúce obchodné vzťahy s Európou vo vzťahu k jadrovým materiálom. UK bude tiež musieť rokovať o dohodách o jadrovej spolupráci s kľúčovými tretími krajinami a o opatreniach, týkajúcich sa mobility pracovníkov.

Samozrejme, v súčasnosti existujú všeobecné ustanovenia o voľnom pohybe v rámci nášho členstva v EÚ, ale zmluva o Euratome obsahuje aj osobitné opatrenia, týkajúce sa voľného pohybu ľudí, ktorí sú potrební v jadrovom priemysle, vrátane tých, ktorí sú potrební na výstavbu novej jadrovej elektrárne.

A. Hepworth uviedla, že UK bude musieť nájsť spôsob, ako pokračovať v účasti na európskych programoch výskumu a vývoja.

Strata pracovnej sily

Pri výstavbe Hinkley Point C bude 25 000 pracovných príležitostí. EDF podľa vlastných slov robí všetko, čo je v jej silách, pri nábore a príprave britských pracovníkov, ale kvôli rozsahu prác a splneniu špecializovaných požiadaviek na projekt, „nestačí použiť britských pracovníkov“.

A. Hepworth povedala, že EDF bude musieť prijímať pracovníkov z EÚ. Napríklad, na vrchole výstavby Hinkley Point bude EDF potrebovať 1400 viazačov ocele, ale celkový počet certifikovaných viazačov ocele v UK je 2 700.

Budeme potrebovať viac ako polovicu dostupných viazačov v UK, aby EDF splnila špičkovú požiadavku pre Hinkley Point. V súčasnosti viazači ocele nespĺňajú kritériá pre kvalifikovanú prácu v britskom bodovom systéme, ani ich profesia nie je oficiálne klasifikovaná ako nedostatková. To isté platí aj pre povolania, akými sú murári, zvárači a elektrikári.

Vystúpenie Angely Hepworth je dostupné on-line