Japonská komisia pre atómovú energiu vyzýva, aby jadrová energia zostala kľúčovou zložkou dodávky elektrickej energie v krajine a odporúča, aby jadrová energia v roku 2030 vyrábala najmenej 20% japonskej elektrickej energie. Komisia uviedla, že rastúce náklady na energiu spôsobené nákladným dovozom fosílnych palív a pomalým spúšťaním reaktorov ovplyvnili hospodárstvo.

322-stranová „jadrová biela kniha“ je prvou, ktorú vydala komisia od havárie jadrovej elektrárne (JE) Fukušima-Daiiči v roku 2011. Kniha vysvetľuje úsilie vlády vyčistiť poškodenú elektráreň a sprísniť bezpečnostné normy.

Vláda by mala vysvetliť dlhodobý prínos výroby elektriny z jadra a zvážiť opatrenia, ktoré treba prijať.

Po havárii v roku 2011 krajina odstavila všetky jadrové reaktory, ale znova spustila päť z nich. So štyrmi reaktormi, ktoré pracovali v minulom roku, dodali približne 2% elektriny v Japonsku.

Pred Fukušimou Japonsko vyrábalo približne 30% elektrickej energie z jadra a plánovalo zvýšiť tento podiel na 40%.