Európa musí prejaviť pevný záväzok voči malým modulárnym reaktorom, upozorňuje Európsky parlament

Európa musí preukázať pevné odhodlanie vo vývoji malých modulárnych reaktorov (SMR). Inak môže čoskoro zaostávať za zvyškom sveta.

0
40
Bude jadrová energia súčasťou európskej taxonómie?

Európa musí preukázať pevné odhodlanie vo vývoji malých modulárnych reaktorov (SMR), keďže únia sa snaží splniť svoj cieľ klimatickej neutrality do roku 2050, uvádza sa v návrhu správy výboru Európskeho parlamentu.

V správe vypracovanej pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku sa uvádza, že SMR predstavujú pre EÚ sľubný spôsob, ako dosiahnuť jej ciele v oblasti energetiky a klímy a ponúkajú „značné príležitosti“ z hľadiska výroby elektriny, priemyselného tepla, výroby vodíka a diaľkového vykurovania.

Správa vyzýva Európsku radu, aby preukázala pevné odhodlanie prispieť k úspešnému rozvoju SMR v EÚ, a varuje, že únia môže zostať pozadu, ak sa nezapojí do celosvetových pretekov o vedúce postavenie na budúcom trhu SMR.

Správa zdôrazňuje potrebu komplexnej stratégie nasadzovania SMR v EÚ a zdôrazňuje potrebu výročnej správy Európskej komisie, hodnotiacej pokrok vo vývoji SMR.

Podľa správy SMR ponúkajú nižšie počiatočné kapitálové investície, väčšiu škálovateľnosť a flexibilitu umiestnenia pre lokality, ktoré nie sú schopné umiestniť tradičnejšie väčšie reaktory. Teraz majú v porovnaní s predchádzajúcimi návrhmi potenciál na zvýšenie bezpečnosti a ochrany.

Doteraz neboli komerčne prevádzkované žiadne malé modulárne reaktory, ale viac ako 80 návrhov SMR je v rôznych štádiách vývoja a nasadenia v 18 krajinách.

EÚ sa zaviazala skrátiť dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a SMR „majú potenciál zohrať významnú úlohu pri nahrádzaní fosílnych palív“, uvádza sa v závere správy. Hlavnou výzvou nasadenia SMR je neistota vyplývajúca zo skutočnosti, že ich dizajny ešte nie sú v pokročilom štádiu zrelosti. Vedecká komunita ešte musí otestovať a dokázať očakávané výhody. To ovplyvňuje vnímanie rizika a obmedzuje potenciálnu veľkosť trhu. Ďalšou výzvou bude vytvorenie silného dodávateľského reťazca.

V správe sa tiež uvádza, že na maximalizáciu ekonomických výhod SMR bude kľúčové vytvoriť takmer globálny trh pre jeden dizajn reaktora, ktorý by sa vyrábal hromadne. „To by vyžadovalo vyššiu úroveň regulačnej harmonizácie a konsolidácie trhu, než existuje v súčasnosti.“