PEJ žiada schválenie lokality pre prvú poľskú jadrovú elektráreň

0
45
Poľsko, jadrová elektráreň
Poľsko vsádza na jadrovú energetiku.

Spoločnosť Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) predložila vláde Pomoranského vojvodstva žiadosť o schválenie rozhodnutia o umiestnení prvej jadrovej elektrárne (JE) v Poľsku. Podľa PEJ je tento krok jedným z najdôležitejších krokov v administratívnom procese, ktorý predchádza výstavbe jadrovej elektrárne. Navrhovaná lokalita leží pri obci Choczewo v Pomoransku na severe Poľska.

Rozhodnutie poskytne PEJ práva na získanie potrebných pevninských aj morských pozemkov na výstavbu projektu. Taktiež určí nehnuteľnosti, na ktoré sa má investícia vzťahovať a stanoví podmienky realizácie vrátane technických, environmentálnych, konzervačných a protipožiarnych aspektov.

V novembri 2022 si Varšava vybrala spoločnosť Westinghouse Electric na dodávku jej technológie reaktora AP1000 pre jadrovú elektráreň s tromi blokmi v lokalite Lubiatowo-Kopalino v obci Choczewo neďaleko pobrežia Baltského mora v Pomoransku. Spustenie prvého bloku AP1000 sa očakáva v roku 2033 a ďalšie budú nasledovať v 40. rokoch.

Prvé úspechy v procese schvaľovania

Viaceré kľúčové administratívne požiadavky už boli splnené. Týka sa to rozhodnutia ministerstva pre klímu a životné prostredie, ktorým sa potvrdil súlad projektu so štátnou energetickou politikou. A takisto stanoviska, ktorým sa potvrdila platnosť overenia bezpečnostnej analýzy vykonanej národnou agentúrou pre atómovú energiu. Proces získania rozhodnutia o podmienkach životného prostredia je tiež v pokročilom štádiu.

Plány novej výstavby jadrových zariadení sú súčasťou úsilia Poľska zásadne prehodnotiť svoj energetický sektor do roku 2040. Ide o jeden z najvýznamnejších projektov verejných prác v Poľsku a poskytne energetickú bezpečnosť aj podporu rastúcej ekonomike.

Poľsko stavalo prvú JE Žarnowiec od marca 1982. Po černobyľskej katastrofe však Poliaci jadrovú energiu v roku 1990 v referende odmietli, takže stavbu elektrárne, ktorú mali poháňať tlakovodné reaktory VVER-440, prerušili. Nový zámer neskôr predstavili opäť v roku 2009 a začalo sa uvažovať o dvoch jadrových elektrárňach. Návrhy však nabrali meškanie kvôli klesajúcim cenám elektriny a nešťastiu vo Fukušime v roku 2011. Ďalšia nádej im svitá práve teraz. Hlavný podiel na produkcii elektriny v krajine majú totiž uhoľné elektrárne, a to by chceli Poliaci v najbližšom období zmeniť.