Európa potrebuje 25% jadrovej energie v roku 2050, ale náklady na novú výstavbu musia byť nižšie

0
68

Ak chce Európa naozaj dekarbonizovať svoju ekonomiku do roku 2050, potom jedna štvrtina elektriny vyrobenej v EÚ bude musieť pochádzať z jadra, avšak náklady na nové jadrové zdroje musiavýrazne klesnúť, ak to má byť uskutočniteľné. Konštatuje to štúdia vyžiadaná bruselskou priemyselnou skupinou FORATOM.

Podiel jadra v energetickom mixe EU je dnes 26 %, ale mnohé krajiny – vrátane Nemecka, Belgicka a Španielska – potvrdili, že budú vyraďovať jadrovú energiu alebo že to zvážia. Platí to pre 28 členských štátov EÚ so 127 komerčnými reaktormi, vrátane Spojeného kráľovstva (UK), ktoré má 15 prevádzkovaných blokov.

Štúdia hovorí, že EÚ bude musieť investovať do ďalších 535 GW z obnoviteľných zdrojov, skladovania a náhradných kapacít do roku 2050 na kompenzovanie 114 GW odstavenej jadrovej kapacity. Európa sa tiež bude musieť spoliehať na technológie skladovania, ktoré ešte musia preukázať svoju technickú a finančnú životaschopnosť, na uloženie energie vyrábanej rôznymi obnoviteľnými zdrojmi a jej uvoľnenie, keď nefúka vietor alebo je málo slnečných dní.

Táto štúdia varuje, že zatiaľčo predĺženie životnosti súčasných jadrových elektrární (JE) je konkurencieschopnejšie v porovnaní s ostatnými nízkouhlíkovými zdrojmi, nové atómky budú musieť preukázať „významné zníženie nákladov, ak majú uspieť na liberalizovaných európskych energetických trhoch“.

Kým znižovanie emisií CO2 zostáva jedným z hlavných cieľov, ostatné environmentálne aspekty nie sú ignorované. Patrí sem znečistenie ovzdušia, využívanie pôdy a využívanie zdrojov.

Integrovaný energetický mix s minimálne 24% jadrovej energie by znížil znečistenie ovzdušia a vody o 14%.

Rozloha územia potrebného na výrobu elektrickej energie sa zníži asi o 15 800 km2 do roku 2050, pretože na výrobu energie z jadra sa vyžaduje menej pôdy, než na výrobu rovnakého množstva energie z rôznych obnoviteľných zdrojov.

S 24% jadra v energetickom mixe bude mať EÚ šancu splniť svoje ciele dekarbonizácie do roku 2050, vyhlásil FORATOM. Jadro podporuje tiež rôzne obnoviteľné zdroje energie tým, že poskytuje osvedčenú bezuhlíkovú disponibilnú energiu a flexibilitu systému a zníženie závislosti na systéme „ešte nevyskúšaných“ technológií skladovania energie.