Všetky veľké komponenty pre ITER budú na mieste do troch rokov

0
115
Projekt ITER na ceste k prvej plazme v roku 2025, fúzia, jadrová fúzia, fúzny reaktor, ITER

Všetky veľké komponenty pre tokamak Medzinárodného termonukleárneho experimentálneho reaktora (ITER) dorazia na miesto v nasledujúcich troch rokoch v súlade s plánom pre prvú plazmu v roku 2025 a plnú prevádzku elektrárne v roku 2035, povedal generálny riaditeľ ITERu Bernard Bigot.

Od januára 2016 ITER dosiahol 36 plánovaných a radou schválených míľnikov, vrátane dokončenia betónovej koruny, ktorá bude niesť plnú váhu tokamaku v auguste a výroby a dodania prvej slučky senzorov magnetického toku pre vákuovú nádobu ITERu. Tokamak je prstencové zariadenie na udržanie regulovanej fúznej reakcie v horúcej plazme. Prvá plazma znamená, že reaktor je schopný úspešne vytvoriť roztavenú hmotu elektricky nabitého plynu – plazmy – vo svojom jadre.

Členovia rady na začiatku tohto roka povedali, že projekt postupuje v rámci rozpočtu. Rada neuviedla žiadne podrobnosti o nákladoch na projekt, ktoré sa odhadovali na približne 15 miliárd €. ITER, ktorý je vo výstavbe v Cadarache v južnom Francúzsku, je navrhnutý tak, aby demonštroval vedeckú a technologickú uskutočniteľnosť využitia energie jadrovej syntézy a bude najväčším svetovým experimentálnym termojadrovým zariadením. Európa prispieva na jeho výstavbu takmer polovicou nákladov. Ďalších šesť členov – Čína, India, Japonsko, Južná Kórea, Rusko a USA – prispievajú rovnakým dielom k zvyšku.