Europoslanci vyzývajú Európsku komisiu, aby uznala jadrovú energiu za udržateľnú

0
48
Európsky parlament
Európsky parlament

Takmer 100 poslancov Európskeho parlamentu (zo Švédska, Dánska, Holandska, Francúzska, Rumunska, Slovinska, Česka, Bulharska, Maďarska, Belgicka, Talianska, Fínska, Slovenska, Španielska, Estónska a Nemecka) vyzvalo Komisiu, aby uznávala vedu a zahrnula jadrovú energiu do taxonómie udržateľného financovania. Podľa listu zaslaného komisárom ich vyzývajú, aby boli dostatočne odvážni „zvoliť si cestu, ktorú im teraz odporúčajú ich vedeckí odborníci, a tou je zahrnutie jadrovej energie do taxonómie“, hovorí sa v tlačovej správe FORATOM-u.

„EÚ má iba 30 rokov na to, aby udržateľným spôsobom dekarbonizovala svoje hospodárstvo. Dosiahnuť tento cieľ znamená realizovať politiky, ktoré sú založené výlučne na vede“, uvádza Yves Desbazeille, generálny riaditeľ FORATOM. „Musíme byť schopní využívať všetky zdroje energie, ktoré nám môžu pomôcť dosiahnuť naše ciele. Členským štátom, ktoré chcú investovať do nízkouhlíkovej jadrovej energie, by sa preto nemalo brániť v tom, aby tak robili len preto, lebo iné sú politicky proti jadrovej energii.“
V liste poslanci upozorňujú na skutočnosť, že vedecké hodnotenie jadrovej energie dospelo k záveru, že „existujúci právny rámec poskytuje primeranú ochranu z hľadiska verejného zdravia a životného prostredia“, t.z. jadrová energia je v súlade s požiadavkami taxonómie. Žiada preto Komisiu, aby túto vedeckú prácu brala vážne a nediskriminovala jadrovú energiu.
Aj keď oceňujú politický tlak súvisiaci s touto témou, vyjadrujú nádej, že Komisia bude „dostatočne odvážna na to, aby vytvorila nariadenia EÚ, ktoré nebudú aktívne vytvárať nevýhody pre investície do jadrovej energie alebo do akejkoľvek inej bezfosílnej technológie“.

Tlačová správa v pôvodnom znení: Press releases | FORATOM

FORATOM víta balík Európskej komisie Fit for 55 zverejnený minulý týždeň a plne podporuje všetky návrhy zamerané na zníženie emisií CO2 v súlade s klimatickým zákonom a Parížskou dohodou. Latka bola skutočne nastavená veľmi vysoko, pretože sa bude vzťahovať na širokú škálu sektorov vrátane priemyslu, stavebníctva a dopravy.