Jadrová kapacita v Británii by sa mohla do roku 2050 zdvojnásobiť, tvrdí prevádzkovateľ

Jadrová výrobná kapacita v Spojenom kráľovstve by mohla do roku 2050 dosiahnuť takmer 19 GW oproti dnešným približne 9-10 GW. Krajina by tento stav mohla spozorovať s vývojom prvých malých modulárnych reaktorov (SMR) a potenciálnym využitím jadrovej energie na výrobu vodíka elektrolýzou, uvádza sa v správe prevádzkovateľa siete National Grid ESO.

0
41
Hinkley Point C - výstavba 2 blokov EPR

Správa prevádzkovateľa siete National Grid ESO sa detailnejšie pozerá na to, ako by mohla vyzerať čistá nula pre Veľkú Britániu v roku 2050. Varuje, že na jadrovú výrobu v krajine budú mať naďalej vplyv elektrárne, ktoré dosiahnu koniec svojej životnosti v 20. rokoch. Očakáva sa, že Hinkley Point C bude spustená v polovici 20. rokov, čo pomôže vyrovnať časť tohto poklesu, no jadrová kapacita sa obnoví na súčasnú úroveň v každom scenári skúmanom v správe až po roku 2035. Je to z dôvodu veľmi dlhých dodacích lehôt pre nové jadrové projekty.

Nedávne oznámenie o uzavretí dvoch blokov v jadrovej elektrárni Dungeness B znížilo počet komerčných reaktorov v prevádzke v Anglicku na trinásť. Ak bude odstavovanie pokračovať podľa plánu, v roku 2035 budú v prevádzke už iba dva bloky EPR, ktoré sa stavajú v Hinkley Point C.

Na stavenisku najnovšej atómky v Európe, Hinkley Point, SNUS, nuclear.sk, Hinkley Point C je „veľké riziko“, ale aj kľúčová príležitosť pre jadrovú energetiku, Hinkley Point, výstavba jadrových elektrární, náklady na výrobu elektrinu, jadro v UK
Areál elektrárne Hinkley Point.

Nádej v podobe malých modulárnych reaktorov

I keď v pokročilom štádiu vývoja nie sú momentálne žiadne ďalšie veľké jadrové projekty, cieľom vlády je doviesť jeden veľký jadrový projekt ku konečnému investičnému rozhodnutiu do konca funkčného obdobia parlamentu v roku 2024. Prvé malé modulárne reaktory by sa mohli nasadiť od začiatku 20. rokov v súlade s vládnymi cieľmi predložiť demonštračné projekty. Sú podstatne menšie ako tradičné jadrové reaktory s výkonom v GW a sú navrhnuté tak, aby sa dali ľahšie replikovať a škálovať.

Ďalším scenárom v správe je predovšetkým rozvoj tradičných veľkých jadrových projektov. Tom Greatrex, výkonný riaditeľ Asociácie pre jadrovú energiu, uviedol v reakcii na správu národnej siete o budúcich energetických scenároch do roku 2021, že scenáre národnej siete ukazujú, že „potrebujeme novú jadrovú energiu, aby sme dosiahli čistú nulu, vrátane nahradenia existujúcej kapacity do polovice 20. rokov a jej následného rozšírenia“.

Na uspokojenie rastúceho dopytu po čistej energii by Anglicko malo mať ešte ambicióznejšie ciele pre jadro, náš jediný osvedčený zdroj pevnej energie bez emisií. Jadrové investície sú bezpečnou cestou k lepším pracovným miestam, nižším emisiám a bezpečnosti dodávok.

Tom Greatrex
výkonný riaditeľ Asociácie pre jadrovú energiu