Európska komisia odkladá zverejnenie pravidiel pre taxonómiu kvôli nečakaným dôvodom

Európska komisia odložila zverejnenie pravidiel pre taxonómiu udržateľného financovania Európskej únie z dôvodu veľkého počtu prijatých pripomienok a hrozby zablokovania zo strany východných a južných členských štátov.

0
102
Papierovačky
Brusel odložil zverejnenie pravidiel taxonómie.

Exekutíva Európskej únie zverejnila návrh vykonávacích pravidiel 20. novembra a uviedla, že ide o vôbec prvý „zelený zoznam“ ekonomických aktivít zameraných na podporu súkromných investícií do zelenej ekonomiky. Verejné konzultácie sa skončili 18. decembra, kedy bolo prijatých viac ako 46 500 odpovedí a tisíce stránok spätnej väzby, uviedol Euractiv s odvolaním sa na hovorcu Európskej komisie.

V dôsledku toho sa konečný návrh, ktorý mal byť pôvodne zverejnený do 1. januára, oneskoril bez „jasnej indikácie, kedy vyjde“.

Spojili sme sa

Viaceré členské štáty Únie sa dlhodobo sťažovali, že v predkladanom usmernení bol napríklad aj zemnému plynu odmietnutý status „prechodného“ paliva, a to aj napriek tomu, že pri výrobe energie nahrádza uhlie. Svoje obavy nedávno zverejnili aj mimovládne organizácie, ktorá zasa žiadali o priaznivejšie hodnotenie jadra.

18. decembra, v deň ukončenia verejnej konzultácie, predložila skupina 10 krajín EÚ Európskej komisii „pracovný dokument“, v ktorom vyjadrila svoje znepokojenie. Spoločný dokument „zdôraznil potrebu zachovania možnosti použitia plynu ako prechodného paliva“ a trval tiež na „možnosti využitia vodíka z rôznych zdrojov energie“ – nielen tých obnoviteľných. Dokument bol podpísaný Bulharskom, Chorvátskom, Cyprom, Českom, Gréckom, Maďarskom, Maltou, Poľskom, Rumunskom a Slovenskom a zaslaný Európskej komisii týždeň po samite EÚ, na ktorom sa hlavy štátov cez noc dohadovali o blokovaní nového cieľa v oblasti klímy do roku 2030. Nešlo im samozrejme o neriešenie klimatickej otázky. V dokumente prízvukovali najmä to, aby každá krajina mala právo rozhodnúť o svojom energetickom mixe a zvoliť si najvhodnejšie technológie na spoločné dosiahnutie klimatického cieľa do roku 2030.

Čo bude ďalej?

V júli 2020 Európska komisia vybrala Spoločné výskumné centrum na hodnotenie úlohy jadrovej energie v rámci taxonómie, ktorá vytvorí spoločný jazyk, na ktorý sa môžu investori odvolávať pri investovaní do projektov a hospodárskych aktivít, ktoré majú podstatný pozitívny vplyv na klímu a životné prostredie. Taxonómia stanovuje, že pri hodnotení udržateľnosti hospodárskej činnosti by sa malo brať do úvahy niekoľko environmentálnych cieľov.

Na prijatie alebo zamietnutie návrhu je potrebných 71 hlasov a proti návrhu delegovaného aktu o taxonómii sa už vyjadrilo 65 poslancov. Zdá sa, že požadovaná hranica nebude napokon tak ľahko dosiahnuteľná. Je preto možné, že návrhy aj po oficiálnom zverejnení môžu byť zamietnuté.