Jadrovo-energetický priemysel v Európe privítal energetický plán Európskej komisie (EK) do roku 2050, a uviedol, že je „potešený“, že EÚ uznáva, že jadrová energia je nízkouhlíkovým zdrojom elektrickej energie, ktorý dokáže znížiť závislosť Európy na dovoze fosílnych palív a zaistiť bezpečnosť dodávok.

Skupina Foratom, ktorá zastupuje takmer 3000 európskych spoločností pôsobiacich v tomto priemysle, uviedla, že jadrová energia môže prispieť k ambicióznej dekarbonizácii európskeho hospodárstva. „Komisia urobila krok správnym smerom a tak preukázala skutočný záväzok znížiť emisie CO2 v celej Európe,“ povedal generálny riaditeľ skupiny Yves Desbazeille.

Foratom uviedol, že energetický plán, ktorý bol zverejnený v stredu 28.11., potvrdil, že jadrová energia bude tvoriť „chrbtovú kosť“ európskeho energetického systému bez emisií uhlíka spolu s obnoviteľnými zdrojmi energie. Každý členský štát si slobodne vyberie svoj vlastný energetický mix a komisia zdôraznila, že investori do jadrovej energie môžu prispieť k bezpečnosti dodávok energie, konkurencieschopnosti a čistejšej výrobe elektrickej energie.

Energetický plán komisie bol uverejnený deň po tom, ako výkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry Fatih Birol varoval EÚ, že súčasné politiky odrádzajú investorov do nových jadrových elektrární (JE) a do dlhodobej prevádzky existujúcich reaktorov. Vyzval EÚ, aby pamätala na to, že jadrová energia je nízkouhlíkovým zdrojom základnej elektrickej energie, ktorá je schopná zabezpečiť bezpečnosť dodávok, čo sú dôležité vlastnosti pri riešení problému variability obnoviteľných zdrojov energie.

Desbazeille vyhlásil, že Európa vidí posun v názoroch. „Poľsko neformálne prijalo rozhodnutie investovať do jadrovej energie, aby znížilo svoje emisie CO2 a zároveň si zabezpečilo prístup k elektrickej energii, ktorú potrebuje,“ povedal. „Francúzsko sa rozhodlo odložiť akékoľvek rozhodnutia o znížení jadrovej kapacity vzhľadom na problémy, ktoré by to prinieslo.“

„Dúfame, že v blízkej budúcnosti uvidíme viac takýchto rozhodnutí a vyhlásení, ktoré prispejú k celkovému úsiliu EÚ o dekarbonizovanie ekonomiky do roku 2050 s pomocou jadrovej energie.“