Svetová banka zdvojnásobila svoje súčasné päťročné investície na približne 200 miliárd USD, aby podporila krajiny pri prijímaní ambicióznych opatrení v oblasti klímy, čo podľa banky predstavuje významne zvýšené ambície a vysiela dôležitý signál globálnej komunite, aby urobila to isté.

Banka uviedla, že zmena klímy je existenčnou hrozbou pre najchudobnejších a najzraniteľnejších. „Tieto nové ciele dokazujú, ako vážne túto záležitosť berieme, keď investujeme a mobilizujeme 200 miliárd USD za päť rokov na boj proti zmene klímy,“ uviedol prezident Svetovej banky Jim Yong Kim.

Banka to oznámila počas druhého dňa konferencie COP24 (24. konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy) v poľských Katoviciach, na ktorej sa stretávajú vlády s cieľom schváliť implementačný plán pre Parížsku dohodu, ktorý zaväzuje krajiny udržať globálne otepľovanie na maximálnej úrovni 2°C nad predindustriálnou úrovňou, so snahou o dosiahnutie 1,5°C.

Európska komisia vo vyhlásení uviedla, že prioritou EÚ pre COP24 je prijatie silného parížskeho pracovného programu s jasnými ustanoveniami o všetkých kľúčových otázkach vrátane transparentnosti, financovania, zmierňovania a prispôsobovania sa.

„Výsledok musí zachovať ducha parížskej dohody, musí platiť pre všetky strany, zohľadňovať rôzne národné podmienky a odrážať čo najvyššie možné ambície,“ uviedla komisia.

Vo včerajšom prejave podpredseda EÚ pre energetickú úniu Maroš Šefčovič povedal, že konferencia OSN o zmene klímy je „testom dôveryhodnosti“. „Musíme zaviesť parížsku dohodu do praxe prijatím podrobných pravidiel, ktoré sa budú dodržiavať. To bude pevná základňa, ktorá každému pomôže zdvojnásobiť naše úsilie na domácej pôde.“

Od roku 1990 emisie skleníkových plynov v EÚ klesli o 22%, čo je viac, než je spoločný cieľ do roku 2020. „Do konca budúceho desaťročia toto zníženie dosiahne najmenej 45%,“ dodal. Avšak varoval, že nedávna správa Medzivládneho panelu OSN o zmene klímy (IPCC) je „poslednou výzvou na prebudenie“ a zdôraznil, že každý kúsok otepenia zaváži a preto musíme prijať naliehavé kroky na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5°C, „ak chceme udržať našu planétu bezpečnú.“

Správa IPCC varuje, že na udržanie globálneho otepľovania do 1,5°C ostáva len desať rokov a každé zvýšenie o pol stupňa výrazne zhorší riziká sucha, záplav, extrémnych horúčav a chudoby pre stovky miliónov ľudí. Zároveň konštatuje, že jadrová energia zohráva kľúčovú úlohu v boji proti globálnemu otepľovaniu a že samotné obnoviteľné zdroje nemôžu vyriešiť klimatickú krízu.

Podľa Šefčoviča je EÚ aj naďalej odhodlaná dosiahnuť kolektívny celosvetový cieľ mobilizovať 100 miliárd dolárov z verejných a súkromných finančných prostriedkov ročne do roku 2020 a ďalej do roku 2025 na financovanie opatrení v oblasti boja proti klimatickým zmenám v rozvojových krajinách.

Minulý rok EÚ, jej členské štáty a Európska investičná banka spoločne poskytli 20,4 miliárd eur na financovanie opatrení v oblasti boja proti zmene klímy v tretích krajinách, čím sa EÚ stala najväčším darcom financovania boja proti zmene klímy na svete.