Európske jadro prináša široké ekonomické prínosy

0
265
Europe, Európa

Európsky jadrový priemysel udržiava viac ako 1,1 milióna pracovných miest v EÚ. Podľa štúdie, ktorú včera zverejnili Deloitte a bruselská skupina Foratom, sa podieľa viac ako pol miliardou eur na hrubom domácom produkte.

Ekonomické výhody z jadra v celej EU

Vysoká jadrová kapacita 150 GW do roku 2050 – do dnešného dňa je to okolo 118 GW – by viedla k rozsiahlym ekonomickým výhodám v celej EÚ, pričom by sa zachovalo viac ako milión nových pracovných miest a stovky miliárd eur v dodatočnom raste HDP, raste daňových príjmov a príjmov domácností.

Cieľom štúdie bolo zhodnotiť prínos jadrového sektora k celkovému hospodárstvu 28 štátov EÚ v súčasnosti a do roku 2050.

Každý gigawatt sa počíta

Podľa správy každý GW inštalovanej jadrovej kapacity v EÚ prinesie v ročných investíciách 9,3 miliardy eur tak v jadrovom, ako aj v súvisiacich hospodárskych sektoroch.

Každý GW prinesie stálu lokálnu zamestnanosť takmer 10 000 ľuďom a generuje 4,3 miliardy € v HDP.

Štúdia hovorí, že ak by jadrová energia v roku 2050 predstavovala jednu štvrtinu v energetickom mixe – čo je približne 150 GW inštalovaného výkonu – tento priemysel by v priemere podporil viac ako 1,3 milióna pracovných miest ročne, čo by viedlo k príspevku do HDP vo výške 576 miliárd eur ročne, zvýšilo daňové príjmy o 110,2 miliardy eur ročne a poskytlo domácnostiam 490,9 miliardy eur v disponibilnom dôchodku.

Štvrtina elektriny musí byť z jadra

Generálny riaditeľ Foratomu Yves Desbazeille povedal, že ak Európa do roku 2050 vážne uvažuje o dekarbonizácii svojho hospodárstva, potom štvrtina elektriny vyrobenej v EÚ bude musieť pochádzať z jadrovej energie.

„Nielenže to umožní EÚ dosiahnuť ciele týkajúce sa emisií oxidu uhličitého, ale zároveň zabezpečí EÚ prístup k energii, ktorú potrebuje, keď ju potrebuje, ale tiež významným spôsobom prispeje k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest.“

Vplyv jadrového priemyslu na zamestnanosť a hospodárstvo však nie je dobre pochopený politikmi a nie je súčasťou hlavnej politickej diskusie na úrovni EÚ, vyhlásil Desbazeille: „Politici musia urobiť viac pre podporu tohto priemyslu. Potrebujeme novú výstavbu a musíme začať dnes, aby sme mohli zachovať súčasný podiel jadrovej energie a jej hospodársky vplyv v dlhodobom horizonte až do roku 2050,“ dodal.

Podľa štúdie udržanie silného európskeho jadrového dodávateľského reťazca bude mať ďalšie hospodárske prínosy. Zamestnanci v uhoľnom priemysle by mohli byť rekvalifikovaní, aby vyplnili medzeru v kvalifikácii v jadrovom priemysle a jadrová energia by mohla pomôcť udržať európsku priemyselnú základňu tým, že by zabezpečila stabilnú dodávku energie s nízkymi emisiami uhlíka za prijateľnú cenu.

Jadrová energia v EU

V 14 krajinách EÚ v prevádzke 126 komerčných jadrových reaktorov. Európska komisia hovorí, že tieto elektrárne vyrábajú takmer 30% elektrickej energie v EÚ, hoci dnešná správa uvádza, že v roku 2019 je to na úrovni okolo 25%.

Nové reaktory sa budujú vo Francúzsku, Fínsku, na Slovensku a v Spojenom kráľovstve, zatiaľ čo 13 členských štátov EÚ s jadrovou kapacitou buď analyzujú potenciálnu dlhodobú prevádzku existujúcich blokov alebo plánujú budovať nové elektrárne. Nemecko však postupne odstraňuje jadrovú energiu, pričom 10 zo 17 reaktorov je už odstavených. V EÚ je v procese vyraďovania 11 reaktorov.