Európsky parlament prijal správu potvrdzujúcu dôležitosť malých modulárnych reaktorov

Európsky parlament prijal „správu z vlastnej iniciatívy“ o malých modulárnych reaktoroch, ktorá potvrdzuje dôležitosť týchto technológií pre budúci európsky energetický systém. Uviedla to priemyselná skupina Nucleareurope (bývalý Foratom) v Bruseli.

0
50
Bude jadrová energia súčasťou európskej taxonómie?
Má jadrová energia v rámci Európy svoje pevné miesto?

Správa, ktorú vedie spravodajca europoslanca Franc Bogovič zo Slovinska, prijatá 409 hlasmi za a zamietnutá 173 poslancami, objasňuje, že jadrová energia ako celok, a najmä SMR, môže priniesť mnoho výhod. Najmä pokiaľ ide o pomoc pri dekarbonizácii európskeho energetického mixu, zaistenie bezpečnosti dodávok a podpory odvetvia, ktoré sa ťažko obmedzujú, ako je priemysel, uviedol Nucleareurope.

V správe sa uvádza, že inovatívny vývoj v oblasti SMR a pokročilých modulárnych reaktorov by mohol ponúknuť potenciálnu cestu k dosiahnutiu energetických a klimatických cieľov EÚ. SMR ponúkajú aj možnosti, ktoré je potrebné preskúmať z hľadiska výroby elektriny a stability siete, tepla pre priemyselné procesy, diaľkového vykurovania a chladenia, výroby vodíka a odsoľovania vody.

„Vďaka vedeniu poslanca Bogoviča získali SMR pozornosť Európskeho parlamentu, ktorú si zaslúžia,“ povedal generálny riaditeľ Nucleareurope Yves Desbazeille.

Odporúčania predložené v tejto správe sú vo veľkej miere v súlade so závermi európskeho predbežného partnerstva SMR a opätovne zdôrazňujú potrebu Európskej priemyselnej aliancie pre SMR.

Nucleareurope uviedlol, že sa teraz zameria na nadchádzajúce návrhy EÚ týkajúce sa cieľa v oblasti klímy do roku 2040. „V tejto súvislosti vyzývame Európsku komisiu, aby vzala do úvahy toto silné posolstvo Európskeho parlamentu – ako aj jadrovej aliancie – a zahrnula jadrovú energiu ako technológiu s nulovými emisiami, ktorá pomôže splniť ciele na nasledujúce desaťročia,“ vyhlásilo združenie.

Správa z vlastnej iniciatívy sa nepovažuje za jeden z formálnych rozhodovacích postupov Európskej únie, ale považuje sa za významného predchodcu legislatívnych postupov.