Reakcia aliancie weCARE k reklamnej kampani EC v roku 2023

0
37
Logo weCARE

weCARE

reakcia na nedávnu reklamnú kampaň EC

 

Vážený viceprezident Ševčovič,

Vážený pán komisár Hoekstra,

Vážený pán komisár Simson,

Vážený pán komisár Breton,

 

Associácia weCARE ako zástupca európskej občianskej spoločnosti je hlboko prekvapená nedávnou reklamnou kampaňou Európskej komisie „You are Europe“. V celej EÚ, prinajmenšom vo všetkých jej hlavných mestách, boli zobrazené veľmi viditeľné plagáty s nasledujúcim znením v národných jazykoch:

Sloboda, mier a energetická nezávislosť – s obrázkom solárnych panelov.

Demokracia, rozmanitosť a ochrana klímy – s obrázkom veterných turbín.

Stabilita, rešpekt a prechod na zelenú energiu – s obrázkom solárnych panelov.

Jednota, bezpečnosť a obnoviteľná energia – s obrázkom nabíjajúceho sa elektrického vozidla.

weCARE oceňuje spojenie „Vy ste Európa“ so základnými hodnotami Európskej únie: sloboda, mier, demokracia, diverzita, stabilita, rešpekt, jednota, bezpečnosť, a to bez ohľadu na poradie, pretože všetky sú navzájom prepojené. Tieto hodnoty sú skutočne jadrom európskeho úsilia a zaslúžia si, aby sme si ich pripomenuli v časoch, keď je globálny svet otrasený.

Priame spojenie týchto hodnôt iba s obrázkami obnoviteľných zdrojov energie však nie je vhodné. Na ilustráciu hodnôt EÚ sa predsa dalo a malo použiť množstvo iných odkazov a obrázkov.

V posledných rokoch bol pojem „zelená“ ústredným motorom na úrovni EÚ. Heslo „Čistá planéta pre všetkých“ z roku 2018 sa stalo „Zelenou dohodou“ v roku 2019. Cieľ dekarbonizácie bol spojený so stále rastúcimi cieľmi pre obnoviteľné zdroje energie – najnovšie je to 42,5 % (dokonca 45 %) do roku 2030, čím sa položili základy pre ďalšie zvyšovanie v ďalších krokoch. Nenáležite mieša cieľ dekarbonizácie s prostriedkami na jeho dosiahnutie.

Ako už experti weCARE mnohokrát naznačili, udržateľná energetická politika musí byť vyvážená v trojuholníku životné prostredie, ekonomika a bezpečnosť/spoľahlivosť dodávok, najmä v súčasnom geopolitickom prostredí. Na čom záleží, je udržateľnosť našej spoločnosti v dosiahnutom štandarde. To si vyžaduje vyvážený mix dekarbonizovaných zdrojov energie. Štúdie OECD[1] a MIT ukazujú, že prekračovať 30 až 40 % variabilných obnoviteľných zdrojov v mixe elektrickej energie nie je hospodárne a že vyšší podiel tento problém ešte zhoršuje. Obnoviteľné zdroje energie nie sú samy osebe spoľahlivé, potrebujú záložné prostriedky, a preto sú drahé pri zohľadnení celkových nákladov na systém – teda niečo, čo sa skrýva pod prvoplánovým sloganom vietor a slnko sú zadarmo. Nezaslúžia si preto privilegované zviditeľnenie, ktoré sa im dostalo vo vyššie spomínanej kampani Európskej komisie.

Aby sme mali jasno. weCARE nie je proti využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. Musí sa to však robiť rozumným a sociálne udržateľným spôsobom a to len vtedy, keď sa preukážu ekonomické riešenia na zvládnutie systémových nákladov.

Prvé signály na úrovni EÚ na začlenenie jadrovej energie do portfólia trvalo udržateľných zdrojov energie už možno vidieť a sú chvályhodné. Vďaka patrí najmä Aliancii členských štátov s pronukleárnym postojom. Vplyv je viditeľný v znení schválenej taxonómie a návrhov na reformy trhu s elektrinou.

Teraz je čas, aby Komisia zabezpečila, že všetky budúce vykonávacie nástroje budú zosúladené tak, aby umožnili rovnaké zaobchádzanie so všetkými nízkouhlíkovými zdrojmi energie. Platí to najmä pre revíziu existujúcich finančných nástrojov EÚ.

Pri pohľade zo širšej perspektívy (očakávajúc horúcu tému pre budúcu Komisiu), sa weCARE domnieva, že záväzný cieľ 55 % dekarbonizácie do roku 2030 sa sotva dosiahne. Predstavuje príliš vysoké riziko straty dôveryhodnosti pre EÚ. Bolo by lepšie prehodnotiť cieľ na rok 2030 a zmeniť ho na „cestu“ smerom k pomerne ambicióznemu cieľu do roku 2040, ktorý poskytne ešte 15 rokov na reálne činy. Takáto časová os by umožnila členským štátom EÚ, ktoré sa chcú vo veľkej miere spoliehať na jadrovú energiu, prebudovanie, resp. vybudovanie svojej flotily jadrových zariadení. Berúc do úvahy, že v minulosti bolo v priebehu 15 rokov postavených viac ako 100 jadrových elektrární, to isté musí byť možné, ak sa vyšle jasný politický signál, a to aj na úrovni EÚ. Je to zodpovednosťou Európskej komisie ako strážkyne Zmluvy o Euratome a nie je to v rozpore so zásadou slobody výberu energetického mixu členskými štátmi.

Kombinácia existujúcich elektrární v dlhodobej prevádzke s novovybudovanými elektrárňami III. generácie by EÚ výrazne pomohla dosiahnuť ambiciózny cieľ dekarbonizácie v roku 2040, pričom treba mať na zreteli hodnotu rádovo 200 GWe[2]

jadrových elektrární v roku 2050. weCARE dúfa, že tento druh vízie poslúži ako základ pre ďalší PINC Európskej komisie, ktorý bude zverejnený čoskoro po nástupe novej Komisie.

A ak sa tak stane, v budúcom roku by reklamná kampaň Európskej komisie mala ukázať aj obrázky jadrových elektrární.

Sme vám k dispozícii pre akékoľvek ďalšie informácie/interakciu, ktorú by ste chceli získať od/s weCARE. Bolo by nám veľkou cťou, keby sme vás alebo členov vášho kabinetu pozvali, aby sme prediskutovali ďalšie otázky uvedené v tomto dokumente.

200 GWe[3].

 

S úctou,

 

Marc Deffrennes, Richard Ivens, Serge Crutzen

weCARE

December 2023

 

marc.deffrennes@hotmail.com

richard.ivens@telenet.be

crutzen.serge@gmail.com

weCARE is a Brussels-based alliance of NGOs campaigning in Europe for Clean, Affordable and Reliable Energy.  The weCARE website (https://www.wecareeu.org/) describes the aims and specific activities of the alliance and lists the current member organisations: Sauvons le Climat FR, Patrimoine Nucléaire et Climat FR, Terrapraxis UK, 100TWh BE, Ekomodernist FI, Jihocesti TatKove CZ, Institute for Sustainable Energy PL, 18for0 IE, European Association for Energy Security SK, Stichting Energietransitie en Kernenergie NL.

 

weCARE is listed in the EU Transparency Register under number 473723535459-78.

[1] https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2021-10/system_costs_of_electricity_-_cop26_flyer.pdf

[2] 200 GWe is the double of the EU nuclear capacity of today. If one assumes that the electricity consumption will double between now and 2050, it means that with this 200 GWe, nuclear energy would provide, as of today, 25% of the power needs in the EU. It is a bare minimum, but also a challenge. Beyond 2050, more fast neutrons generation IV reactors should be built, providing a limitless access to energy with no dependence to outside sources of supply.

[3] 200 GWe is the double of the EU nuclear capacity of today. If one assumes that the electricity consumption will double between now and 2050, it means that with this 200 GWe, nuclear energy would provide, as of today, 25% of the power needs in the EU. It is a bare minimum, but also a challenge. Beyond 2050, more fast neutrons generation IV reactors should be built, providing a limitless access to energy with no dependence to outside sources of supply.