Exkurzia v Onkologickom ústave svätej Alžbety, 9.12.2016

0
15

Sekcie WIN a RO usporiadali pre svojich členov 9.12.2016 odborno-kultúrnu akciu.

Najskôr sme navštívili pracoviská nukleárnej medicíny v Onkologickom ústave svätej Alžbety. Sprevádzala nás odborným výkladom naša členka Anička Križanová so svojimi kolegami, ktorí sa nám veľmi ochotne venovali a odpovedali na naše otázky napriek neskorému piatkovému popoludniu. Dozvedeli sme sa veľa informácií z pozadia tejto náročnej diagnostickej a terapeutickej metódy, ktorá je priamo viazaná na oblasť záujmu našej odbornej spoločnosti. Mnohé naše členky, ktoré stáli pri zrode takýchto medicínskych postupov v našich nemocniciach, uznanlivo oceňovali obrovský pokrok, ktorý sa v tejto sfére dosiahol. A skladali sme hold profesionalite a nasadeniu ľudí, ktorí s touto život zachraňujúcou technikou pracujú.

Kultúrna časť nášho programu tiež poskytla zážitok najvyššej kvality. Slovenská filharmónia pod vedením Rastislava Štúra predniesla Čajkovského tri časti z baletu Luskáčik a Koncert pre husle a orchester D dur v podaní husľového virtuóza Dalibora Karvaya. Naozaj nevšedný zážitok v predvianočnej Bratislave.