Fínsko: Prieskum ukazuje prudké zvýšenie podpory pre jadro

0
119
Olkiluoto v roku 2015 (foto TVO)

Podpora jadrovej energie sa vo Fínsku zvýšila o 8%, pričom sa dostala na jednu z najvyšších úrovní od začiatku prieskumov v roku 1983. 

Združenie fínskeho energetického priemyslu uviedlo, že podľa nového prieskumu 49% respondentov – v porovnaní so 41% v minulom roku – „má pozitívny postoj k jadrovej energetike“ a iba 15% (22% v minulom roku) ho vníma negatívne.

Podľa najnovšieho prieskumu došlo k významným zmenám v podpore jadrovej politiky medzi politikmi. Po prvýkrát je vo všetkých parlamentných stranách podpora jadrovej energie vyššia ako opozícia voči nej.

Pozitívne prispelo aj Olkiluoto

Jedným z dôvodov tohto posunu by mohlo byť zverejnenie správy Medzivládneho panelu OSN pre klimatické zmeny, ktorá bola uverejnená v októbri 2018 a uviedla, aký je význam jadrovej energie v boji proti klimatickým zmenám.

„Okrem toho bola TVO v jarnom období udelená licencia pre blok Olkiluoto-3 a jadrová energia bola v médiách diskutovaná v pozitívnejšom duchu. Prejavil sa mimoriadny záujem o nové typy malých jadrových reaktorov.“

Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu má Fínsko štyri komerčné jadrové reaktory v jadrových elektrárňach (JE) Olkiluoto a Loviisa. Tie v roku 2018 dodali približne 32% elektrickej energie.