Foratom: Európa potrebuje jadrovú energiu. Kvôli klimatickej zmene a energetickej bezpečnosti

0
105

Jadrová energia prispieva k trom hlavným energetickým cieľom Európskej únie , konkurencieschopnosti a environmentálnej udržateľnosti. Uviedol to v Bruseli Yves Desbazeille, generálny riaditeľ Foratomu.

Podľa Desbazeillea sa EÚ musí sústrediť na dosiahnutie konečného cieľa znížiť emisie CO2, prejsť na nízkouhlíkové hospodárstvo, zabezpečiť dodávky energie a vytvárať pracovné miesta. EÚ by mala pokračovať v používaní „všetkých najlepších dostupných nástrojov“ vrátane jadrovej energie.

Desbazeille vyhlásil, že jadrová energia nebola uvedená v najnovšom legislatívnom balíku EÚ „Čistá energia pre všetkých“, hoci v súčasnosti poskytuje takmer polovicu nízkouhlíkovej elektriny EÚ.

Podľa neho je potrebné upraviť spôsob, akým fungujú európske energetické trhy s cieľom stimulovať dlhodobé investície do energetických kapacít. Na podporu takýchto investícií je potrebná vyššia cena emisií CO2. Revízia systému obchodovania s emisnými kvótami v EÚ (ETS) bude „kľúčovým nástrojom“ na zníženie emisií uhlíka v hospodárstve EÚ, povedal Desbazeille.

Vzhľadom na to, že Spojené kráľovstvo vystúpilo zo zmluvy o Euratome ako súčasť Brexitu, EÚ a Spojené kráľovstvo by nemali zdržiavať rokovania o svojom budúcom vzťahu v civilnej jadrovej oblasti a najmä definovať parametre prechodného obdobia.