Európa musí naďalej využívať jadrovú energiu, aby dosiahla svoj cieľ znížiť emisie CO2 a prejsť na nízkouhlíkovú ekonomiku, avšak ku všetkým nízkouhlíkovým technológiám by mala byť rovnaký prístup, povedala v Bruseli sídliaca skupina jadrového priemyslu Foratom.

V odpovedi na tretiu správu Európskej komisie (EK) o stave energetickej únie Foratom vo vyhlásení uviedol, že poskytovanie podpory jednej technológii pred druhou môže narušiť trh a spôsobiť nekalú súťaž. Foratom uviedol, že na získanie investícií do nízkouhlíkových technológií sú potrebné správne signály trhu.

Aj tu by sa mali zvážiť všetky technológie, ktoré môžu pomôcť Európe dosiahnuť jej ciele v znižovaní emisií CO2.

Je dôležité uznať príspevok jadrovej energie k zníženiu závislosti na dovoze uhlia a plynu z tretích krajín. Urýchlenie dekarbonizácie Európy musí zahŕňať jadrovú energiu, ktorá prispieva ku všetkým kľúčovým energetickým cieľom energetickej únie, uviedol Yves Desbazeille, generálny riaditeľ Foratom.

Medzi tieto ciele patrí bezpečnosť dodávok, konkurencieschopnosť a environmentálna udržateľnosť. EK uviedla, že je na dobrej ceste realizovať projekt energetickej únie a vytvoriť pracovné miesta, rast a investície. Upozornila však, že energetická transformácia nebude možná bez prispôsobenia infraštruktúry potrebám budúceho energetického systému.

Cieľom energetickej únie je zabezpečiť bezpečnú, cenovo dostupnú a čistú energiu pre EÚ tým, že sa umožní voľný tok energie cez štátne hranice v rámci EÚ. Plány zahŕňajú využívanie nových technológií a obnovenú infraštruktúru na zníženie účtov pre domácnosti a podporu rastu.

Správa o energetickej únii je dostupná on-line.