Flamanville
Francúzska jadrová elektráreň Flamanville. Zdroj: EDF https://www.power-technology.com/projects/flamanville-3-nuclear-power-plant-normandy/

Francúzsky orgán jadrového dozoru ASN uviedol, že bloky Flamanville-1 a -2 štátneho prevádzkovateľa jadrových elektrární (JE) EDF na severe krajiny sú pod zvýšeným dohľadom po sérii nedostatkov v údržbe a kontrole dodávateľov.

Riaditeľa Flamanville si predvolali na koberček

Francúzsky jadrový dozor si dokonca predvolal riaditeľa JE „na koberček“ a nariadil mu, aby predložil akčný plán na zlepšenie prevádzky elektrárne.Podľa ASN došlo k veľkému počtu významných nedostatkov v údržbe zariadení a dohľade nad dodávateľmi v JE, ako aj nedostatočnej kvalite dokumentácie.

„Posilnenie dohľadu ASN bude mať za následok ďalšie kontroly a osobitnú pozornosť venovanú vykonávaniu akčného plánu stanoveného EDF po predvolaní manažéra elektrárne.“

Flamanville: Pod drobnohľadom bude údržba a prevádzka

ASN bude prostredníctvom inšpekcií pravidelne monitorovať účinnosť opatrení na zlepšenie, ktoré EDF zaviedla. ASN chce preskúmať najmä tri oblasti: kontrolu údržbárskych a prevádzkových činností a súvisiacu dokumentáciu; riadenie spätnej väzby z prevádzkových skúseností, najmä nahlasovanie významných udalostí ASN; a prioritu otázkam bezpečnosti pri rozhodovaní.

Flamanville-1 aj -2 sú tlakovodné reaktory s výkonom 1330 MW, ktoré začali komerčnú prevádzku v rokoch 1986 a 1987. Od roku 2017 je pod zvýšeným dohľadom aj dvojbloková JE Belleville na rieke Loira.