Fukušima: Nádrže na upravenú vodu budú plné v roku 2022

0
239
BWR reaktor Fukušima-Daiči

Nádrže, ktoré uchovávajú upravenú vodu v jadrovej elektrárni (JE) Fukušima-Daiiči v Japonsku, sa zaplnia o tri roky, ak sa nenájde riešenie otázky, čo robiť s vodou, uviedla spoločnosť Tokyo Electric Power Company (Tepco).

Napriek obmedzenému objemu nádrží, vládny výbor rozhodujúci o tom, čo urobiť s vodou, uviedol, že uvažuje o jej zadržaní v JE v dohľadnej budúcnosti, pre námietky obyvateľov proti jej vypusteniu do mora.

Fukušima: Nádrže sa zaplnia v roku 2022

Upravená voda sa hromadí v nádržiach na JE. Podľa novín Japan Times spoločnosť Tepco predpokladala, že plná kapacita nádrží sa dosiahne okolo leta 2022, a to aj po možnom rozšírení skladovacieho objemu.

Podľa Tepco mala Fukušima-Daiiči 18. júla 960 nádrží obsahujúcich 1,15 milióna ton upravenej vody. Upravená voda obsahuje trícium a iné zvyškové rádionuklidy z JE, ktorá bola v marci 2011 poškodená zemetrasením a cunami.

Podľa správ bolo v priebehu fiškálneho roka 2018 každý deň vyprodukovaných v priemere 170 ton kontaminovanej vody, väčšinou v dôsledku prúdenia podzemnej vody do zničenej JE.

V januári Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu uviedla, že vyriešenie problému s kontaminovanou vodou zostáva rozhodujúce pre úspech vyradenia tohto zariadenia. Agentúra naliehala na japonskú vládu, aby sa bezodkladne rozhodla, ako nakladať s vyčistenou vodou z elektrárne.

Voda z Fukušimy? Vypúšťanie do mora, vstrekovanie do pôdy, spevňovanie do zeme

Voda môže vyžadovať ďalšie spracovanie, aby sa znížil obsah rádionuklidov na povolené úrovne predtým, ako sa môže implementovať ktorákoľvek z piatich metód zneškodňovania, ktoré zvažuje vláda. Ide o metódy ako vstrekovanie do pôdy, riadené vypúšťanie do mora, vypúšťanie vo forme pary, vypúšťanie ako vodík a spevnenie pre podzemné uloženie.

Riadené vypúšťanie upravenej vody do mora je bežnou praxou v jadrových elektrárňach a vo všeobecnosti sa považovalo za najvýhodnejšiu možnosť pre Fukušima-Daiči, pretože sa dá urobiť rýchlo a stálo by to najmenej.

Vedúci japonského Úradu jadrového dozoru Toyoshi Fuketa už dlho hovoril, že vypúšťanie upravenej vody do mora je najvhodnejšou možnosťou, ale ľudia vo Fukušime, najmä rybári, sa obávajú, že to poškodí dobré meno regiónu.