Horúce skúšky ukazujú, že 4. blok elektrárne Vogtle je pripravený na zavážanie paliva

Dokončenie 4. bloku elektrárne Vogtle sa blíži, horúce testy ukazujú, že reaktor je pripravený.

0
91
Nový americký jadrový blok Vogtle 4
Nový americký jadrový blok Vogtle 4. Zdroj: Southern Nuclear

Ukončenie horúcich skúšok primárneho okruhu potvrdzuje pripravenosť reaktora na zavážanie paliva. Ide o významný krok smerom ku komerčnému spusteniu druhého reaktora AP1000 vo Vogtle. Očakáva sa, že blok bude uvedený do prevádzky koncom tohto roka alebo začiatkom roka 2024.

V marci sa na štvrtom bloku elektrárne Vogtle začali horúce funkčné skúšky, počas ktorých sa systémy elektrárne prevádzkujú pri nominálnom prevádzkovom tlaku a teplote, aby sa preukázalo, že systémy budú komplexne fungovať podľa projektu. V tejto fáze nie je v aktívnej zóne reaktora umiestnené žiadne jadrové palivo.

Vogtle 4 je jedným z dvoch reaktorov AP1000 spoločnosti Westinghouse, ktoré sa v tejto lokalite stavajú. Tretí blok začal dodávať elektrinu do siete začiatkom apríla. Výstavba štvrtého bloku sa začala v novembri 2013 a podľa harmonogramu spúšťania zo začiatku tohto roka by sa palivo do reaktora štvrtého bloku malo zavážať v júni.

Výsledky musí potvrdiť komisia

Horúce funkčné testy boli na štvrtom bloku ukončené za podstatne kratší čas ako rovnaké testy vykonané na treťom bloku. Podľa predsedu predstavenstva, prezidenta a generálneho riaditeľa spoločnosti Georgia Power Kima Greena je to vďaka skúsenostiam získaným pri testoch na bloku Vogtle 3.

„Je neuveriteľné, že tieto nové bloky budú nášmu štátu poskytovať energiu s nulovými emisiami počas nasledujúcich 60 až 80 rokov, a to vďaka obetavosti stavebných tímov pri výstavbe týchto blokov,“ povedal Green.

Spoločnosť Georgia Power uviedla, že jej tím sa teraz sústredí na dokončenie zostávajúcich prác potrebných na predloženie dokumentácie Komisii pre jadrový dozor (NRC). Georgia Power musí zdokumentovať, že boli vykonané a splnené všetky kontroly, testy, analýzy a kritériá prijateľnosti, ktoré sa spoločne označujú ako ITAACS, podľa kombinovanej prevádzkovej licencie bloku. NRC musí overiť každé oznámenie o uzavretí ITAAC pred zavezením paliva do reaktora.

Bloky Vogtle 3 a 4 spoločne vlastnia spoločnosti Georgia Power, Oglethorpe Power, MEAG Power a Dalton Utilities. Reaktory bude prevádzkovať spoločnosť Southern Nuclear.

V lokalite neďaleko mesta Waynesboro v štáte Georgia sa už nachádzajú dva komerčne prevádzkované tlakovodné reaktory Westinghouse, ktoré boli uvedené do prevádzky v rokoch 1987 a 1989. Southern Nuclear a Georgia Power sú dcérske spoločnosti Southern Company.