Energetický mix, ktorý zahŕňa jadrovú energiu, pomáha stabilizovať ceny elektriny, pretože urán ako palivo je hojne k dispozícii a jeho cena má len malý vplyv na výrobné náklady, konštatovala konferencia World Nuclear Spotlight Poland.

Na stretnutí v rámci konferencie, ktoré spolu zorganizovali bruselská priemyselná skupina FORATOM a londýnska World Nuclear Association, odznelo, že veľkoobchodné ceny elektriny v celej Európe medzi rokmi 2017 a 2018 bezprecedentne rástli a mohli by mať významný negatívny vplyv na európske ekonomiky. „Zaujímavé je, že vo Francúzsku, kde jadro tvorí hlavnú časť energetického mixu, bol rast cien nižší (+ 32%). V Nemecku, ktoré v súčasnej dobe vyraďuje jadro, bol rast cien podstatne vyšší (+ 87%),“ uviedol FORATOM.

Rozhodnutie investovať do jadra ukazuje, že Poľsko je odhodlané znížiť emisie CO2 v súlade s Parížskou dohodou z roku 2015, ktorej cieľom je obmedziť nárast priemerných globálnych teplôt výrazne pod 2°C v porovnaní s úrovňou pred industrializáciou. „Investovanie do nízkouhlíkového jadra umožní Poľsku znížiť emisie CO2 a iných znečisťujúcich látok do ovzdušia, a prístup obyvateľstva aj priemyslu k elektrine keď ju potrebujú,“ povedal FORATOM. „A to všetko za prijateľnú cenu pre spotrebiteľov.“

Začiatkom tohto týždňa poľský minister energetiky Krzysztof Tchórzewski vyhlásil na konferencii, že Poľsko musí investovať do nových zdrojov energie s nízkymi emisiami uhlíka, ak má znížiť emisie CO2 a jadrová energia je potenciálne riešenie na výzvy, ktorým čelia poľské hospodárstvo a energetika. V roku 2014 sa Poľsko pustilo do Národného jadrového programu, ktorý zahŕňal výstavbu až 6 GW kapacity do roku 2035. Krátko po nástupe súčasnej vlády na konci roka 2015, vláda oznámila, že aktualizuje tento program, ale odsúvala termíny pre neistoty týkajúce sa modelu financovania.