Jadro je potrebné ako súčasť „výnimočnej“ energetickej transformácie

0
74

Obmedzenie nárastu globálnej teploty výrazne pod 2 °C by vyžadovalo energetickú transformáciu výnimočného rozsahu, hĺbky a rýchlosti, vrátane zvýšených investícií do nových jadrových reaktorov, tvrdí analýza Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA). Scenár počíta so 66 %-nou pravdepodobnosťou zníženia teploty o dva stupne. Preto ale do roku 2050 musia emisie CO2 poklesnúť o 70 % oproti terajším hodnotám.

Takzvaný „66% 2°C scenár“ počíta so zvýšením priemerných ročných investícií do energetiky každoročne o 3,5 miliardy amerických dolárov oproti súčasným 1,8 mld. Takmer 95 % elektriny sa musí vyrobiť nízkouhlíkovo a rovnako viac ako dve tretiny áut by jazdili na elektrinu.

Fosílne palivá, najmä zemný plyn, budú stále potrebné aj v roku 2050 na pokrytie 40 % dopytu po energii, čo je asi polovica dnešnej úrovne. Nedávne odhady IEA ukazujú, že globálne emisie CO2 súvisiace s energetikou stagnovali v roku 2016 už tretí rok za sebou. Je to dôsledok rastúcej výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, prechodu z uhlia na zemný plyn, zlepšenia energetickej účinnosti, ako aj štrukturálnych zmien v globálnej ekonomike.

Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry boli investície do jadrovej energetiky v roku 2016 21 miliárd USD, do ropy a zemného plynu 583 miliárd USD, do vetra 107 miliárd USD a do solárnej fotovoltiky 98 miliárd USD. Výsledky sú uvedené v správe s názvom „Perspectives for the Energy Transition – Investment Needs for a Low-Carbon Energy System“. 

Medzinárodná energetická agentúra bola založená v roku 1974. Jej úlohou je podporovať energetickú bezpečnosť jej členských krajín a prinášať odborné analýzy a výskumy, ako zabezpečiť dostupnú a čistú energiu.

Foto: Flickr