Jadrová technológia pomáha vedcom v Kongu identifikovať chrípku či ebolu

0
72

Vedci v Konžskej demokratickej republike (DR Kongo) identifikovali nové prepuknutie vtáčej chrípky použitím vysoko špecifických a citlivých jadrových techník, uviedla Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).

Vďaka rýchlemu odhaleniu a charakterizácii vírusu a následnej lokálnej reakcie je epidémia pod kontrolou a obmedzená na oblasť jazera Albert v blízkosti hraníc s Ugandou.

Vedci sa naučili, ako odhaliť takéto vírusy a interpretovať výsledky počas nedávnych školení organizovaných MAAE a Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo. Najskôr použili jadrovú techniku, ktorá sa nazýva technológia polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) na identifikáciu genómu vírusu. Táto technika umožňuje identifikáciu vírusov, vrátane eboly, v priebehu niekoľkých hodín a s vysokou presnosťou. Tím potom predložil špeciálne pripravené vzorky laboratóriu v Nemecku, subdodávateľskej službe genetickej sekvencie, ktorú poskytuje MAAE svojim členským štátom. Laboratórium v DR Kongo potom muselo interpretovať sekvenčné výsledky získané z nemeckého laboratória.

 (foto: L. Gil/IAEA)