V USA jadrové elektrárne odstavujú zbytočne priskoro

0
388

Zmena trhových a politických síl je výzvou pre americký elektrický systém, čo má za následok zvýšené predčasné odstavovanie významného počtu jadrových elektrární (JE), čo by mohlo poškodiť celkovú spoľahlivosť a odolnosť národnej elektrickej siete, hovorí sa v správe Ministerstva energetiky USA (DOE).

Správa zamestnancov pre ministra o trhoch s elektrickou energiou a spoľahlivosti, ktorú si objednal minister energetiky Rick Perry, uvádza, že tieto sily zahŕňajú nebývalo nízke ceny zemného plynu, nízky rast dopytu po elektrickej energii a zvýšené využívanie variabilnej slnečnej energie a vetra v dôsledku rôznych nariadení a mandátov na štátnej a federálnej úrovni. Tieto faktory spôsobujú nechcené následky pre všetkých výrobcov elektrickej energie, ale hlavne pre zariadenia v základnom zaťažení. „Nakoniec, pokračujúce zatváranie tradičných elektrární v základnom zaťažení si vyžaduje komplexnú stratégiu pre dlhodobú spoľahlivosť a odolnosť,“ uvádza sa v správe.

„Je potrebné neustále komplexné regionálne a celoštátne sledovanie, aby sa určilo, ako sa môže vytvoriť portfólio domácich energetických zdrojov na zabezpečenie spoľahlivosti a odolnosti siete.“

Správa požaduje, aby federálne a regionálne orgány pracovali na vytvorení trhových podmienok a cenových signálov, ktoré ohodnotia a budú kompenzovať nové a existujúce služby dôležitej spoľahlivosti, pružnosti elektrického systému a rozmanitosti palív. Odporúča niekoľko opatrení pre DOE, vrátane zamerania výskumu a vývoja na zlepšenie spoľahlivosti a odolnosti systému, vykonávanie programov na udržanie a rozvoj pracovnej sily v energetike a realizáciu nariadenia Bieleho domu na podporu energetickej nezávislosti.

Správa tiež vyzýva Komisiu jadrového dozoru USA, aby vykonávala svoju bezpečnostnú misiu bez zbytočného zvýšenia prevádzkových nákladov a hospodárskej neistoty jadrovej energie a žiada, aby sa pravidlá jadrovej bezpečnosti prehodnotili na základe prístupu založeného na riziku.

Priemysel: Správa potvrdzuje dlhodobé výzvy na reformu

Americký jadrový priemysel privítal správu DOE o trhoch s elektrickou energiou a spoľahlivosti, pričom hovorí, že potvrdzuje dlhodobé výzvy na reformu trhov s elektrickou energiou v reakcii na meniace sa podmienky.

„DOE treba pochváliť za posúdenie výziev, ktorým čelí náš elektroenergetický systém v meniacom sa trhovom prostredí, vrátane atribútov spoľahlivosti, odolnosti, rozmanitosti palív a cenovej dostupnosti. Jadrová energia je základňou pre všetky tieto atribúty a súčasne poskytuje stabilnú výrobu čistej elektrickej energie 24 hodín denne.“

John Kotek
viceprezident Inštitútu jadrovej energie (NEA)

Maria Korsnicková, prezidentka a generálna riaditeľka NEI, si myslí, že správa DOE opätovne potvrdzuje názor odvetvia, že jadrová energia je nevyhnutným prispievateľom k čistej, spoľahlivej a odolnej elektrickej sieti. „Za desať rokov od poslednej komplexnej štúdie o elektrickej energii sa trhy s elektrinou radikálne zmenili,“ uviedla. Podľa nej sú prevádzkovatelia jadra nútení odstavovať elektrárne roky pred koncom ich životnosti a ohrozujú tak spoľahlivosť a odolnosť siete.

NEA vyzvala preto Federálnu komisiu pre reguláciu energetiky (FERC), aby realizovala odporúčania štúdie s cieľom oceniť odolnosť a iné podhodnotené atribúty, ktoré jadrová energia prináša. Korsnicková dodala, že už v roku 2016 sa štáty New York a Illinois snažili zachovať jadrové elektrárne. „Štáty sa zapájajú, pretože FERC je taká pomalá, že štáty konajú v dôsledku nedostatkov v cenotvorbe. Situácia je strašná, elektrárne sa zatvárajú – teraz je čas konať,“ vaovala.

Celú správu si môžete stiahnuť tu.