Bruselská skupina pre jadrový priemysel FORATOM vzala na vedomie dve stratégie vydané v súvislosti s integráciou inteligentného sektora a vodíka. Asociácia víta doplnenie nízkouhlíkovej vodíkovej kategórie, jej použitie by sa však nemalo obmedziť na krátkodobé a strednodobé obdobie. FORATOM napriek tomu zostáva znepokojený tým, že nedostatočná pozornosť sa venuje zdrojom uhlíka, ktoré nie sú fosílnymi palivami, ako je jadrová energia.

„Jadrová energia je veľmi všestranná a osvedčená technológia, ktorá poskytuje nízkouhlíkovú elektrinu, ktorú možno použiť na výrobu čistého vodíka a tepla pre priemyselné procesy alebo diaľkové vykurovanie. Napríklad v roku 2018 bolo v EÚ a Švajčiarsku vyprodukovaných približne 350 gigawatthodín (GWh) elektrického ekvivalentu tepla pre diaľkové vykurovanie a procesného tepla,“ hovorí Yves Desbazeille, generálny riaditeľ FORATOM. „Vzhľadom na obrovskú výzvu, ktorej bude Európa čeliť v nasledujúcich 30 rokoch, je nevyhnutné, aby sa tvorcovia politík nezamerali iba na obnoviteľné zdroje obnoviteľnej energie. Transformácia nášho energetického systému bude vyžadovať VŠETKY nízkouhlíkové riešenia, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Politika EÚ to musí odrážať,“ dodáva.

Elektrifikácia by mala byť hlavným hnacím motorom budúceho integrovaného energetického systému. Dekarbonizovaný energetický systém môže ostatným sektorom pomôcť dosiahnuť ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov. V niektorých odvetviach však nebude elektrifikácia postačovať, a preto môže nízkouhlíkový vodík predstavovať ideálne riešenie, pokiaľ je k dispozícii v prípade potreby – a to za prijateľnú cenu.

„Pokiaľ ide o integráciu inteligentného sektora, nízkouhlíkový vodík je dôležitým riešením pre ťažko dekarbonizovateľné odvetvia, napríklad priemysel a dopravu,“ uvádza Yves Desbazeille. „Tieto odvetvia však budú závisieť od značného množstva dostupného vodíka, 24/7. Preto je nevyhnutné, aby tieto stratégie EÚ zahŕňali VŠETKY zdroje nízkouhlíkového vodíka, vrátane jadrovej energie.“

Na výrobu cenovo dostupného vodíka bude potrebné, aby boli neustále v prevádzke elektrolyzéry s nízkouhlíkovou elektrinou. Prostredníctvom variabilných obnoviteľných zdrojov energie (veternej a solárnej), doplnených jadrom, ktoré budú dodávať energiu na výrobu vodíka s nízkym obsahom uhlíka, sa zabezpečí elektrolýza pre kvázi-základné zaťaženie, čo spôsobí zníženie výrobných nákladov. Preto je FORATOM presvedčený, že je nevyhnutné, aby EÚ prijala technologicky neutrálny prístup založený na vplyve každej technológie na dosiahnutie cieľov zníženia emisií CO2. Združenie preto nalieha na EÚ, aby uznala dôležitú úlohu, ktorú bude zohrávať sektor jadrovej energie popri obnoviteľných zdrojoch.

Zdroj: https://energyindustryreview.com/energy-efficiency/nuclear-energy-to-be-used-for-low-carbon-hydrogen-production/