Spojené kráľovstvo (UK) chce dosiahnuť postupný pokles výroby založenej na fosílnych palivách do roku 2035 a s kapacitou presunutou viac na obnoviteľné zdroje energie a novú jadrovú výrobu, hovorí vládny návrh integrovaného národného energetického a klimatického plánu.

Dovoz sa v strednodobom horizonte zvýši, až kým nová jadrová kapacita nezníži jeho potrebu v roku 2030. Plán, ktorý bol predložený Európskej komisii podľa pravidiel energetickej únie dohodnutých v minulom roku, hovorí, že v roku 2017 predstavovali fosílne palivá 80,1% zásobovania energiou v UK – čo bola rekordne nízka úroveň. Hlavné fosílne palivá používané v UK sú uhlie, plyn a ropa.

Podiel energie dodávanej z nízkouhlíkových zdrojov sa však zvyšuje a teraz predstavuje 18,4%.

Jadro tvorí najväčší podiel týchto nízkouhlíkových zdrojov na úrovni 7,9% dodávok energie v UK. Čistá závislosť UK na dovoze klesla od roku 2015 o 2,2%, ale naďalej predstavuje 36% dodávok energie.

UK uviedlo, že je odhodlané spúšťať nové jadrové zariadenia, no jeho nové ciele sú spochybnené po nedávnych rozhodnutiach spoločnosti Hitachi o pozastavení jadrového projektu Wylfa vo Walese a spoločnosti Toshiba o likvidácii spoločnosti NuGen, ktorá dohliadala na plány na výstavbu troch blokov Westinghouse AP1000 v Moorside v severozápadnom Anglicku.

Firmy uviedli, že faktorom pri ich rozhodovaní boli problémy pri hľadaní správneho modelu financovania a dohadovaní podmienok s vládou.

Jediná jadrová elektráreň (JE), ktorá je vo výstavbe vo Veľkej Británii, je Hinkley Point, kde sa budujú dva bloky EPR. Existujú aj plány na nové reaktory na JE Bradwell a Sizewell.

Podľa energetického plánu vláda vyčlenila finančné prostriedky vo výške 180 miliónov GBP na jadrové štiepenie, pričom až 20 miliónov GBP za roky 2016-2018 je na podporu inovácií v civilnom jadrovom sektore a až 7 miliónov GBP pôjde na to, aby regulačné orgány UK boli schopné podporiť rozvoj pokročilých jadrových technológií.