Kambodža: Stabilný izotop dusíka pomáha chudobnejším poľnohospodárom

0
125

Výskum využívajúci jadrové techniky na meranie hnojenia a príjmu vody ryžou a inými plodinami ukázal, že chudobnejší poľnohospodári, ktorí si nemôžu dovoliť kúpiť dostatok hnojív, môžu dosiahnuť vysoké výnosy použitím viac hnoja a kompostu a výsadbou alternatívnych plodín medzi sezónami pestovania ryže, uviedla Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).

Podľa MAAE Kambodža patrí k rastúcemu počtu krajín, ktoré používajú takéto techniky na zvýšenie výnosov plodín, optimalizáciu využívania hnojív a vyhodnocovanie odrôd ryže, obilnín a zeleniny s cieľom čo najlepšie využiť hnojivá. Výskum v Kambodži podporila MAAE a Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN.

Vedci z viac ako 60 krajín profitujú z pomoci v tejto oblasti, uviedla MAAE. Použitie hnojív označených stabilnými izotopmi dusíka-15 – atómu s neutrónom naviac v porovnaní s „normálnym“ dusíkom – umožní vedcom sledovať, ako účinne plodiny využívajú hnojivo. MAAE uviedla, že táto technika pomáha určiť použitie optimálneho množstva hnojiva.