MAAE pomáha rozvíjať jadrovú metódu sledovania zdrojov znečistenia vôd

0
81
voda

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) pomohla vyvinúť jadrový nástroj na sledovanie pôvodu znečistenia vody v jazerách, moriach a riekach dusíkom.

Nová metóda, vyvinutá v spolupráci s University of Massachusetts, poskytuje lacnejší, bezpečnejší a rýchlejší spôsob určenia, či nadmerné dusíkaté zlúčeniny vo vode pochádzajú z poľnohospodárstva, kanalizačných systémov alebo priemyslu, čo pomáha pri prevencii a náprave.

Odstraňovanie dusičnanov z vody je veľmi ťažké a drahé, takže sú potrebné nástroje na pochopenie zdrojov a ciest dusíka na pomoc pri ochrane vôd a ich sanácii. Nová metóda využíva formu soli chloridu titaničitého na premenu dusičnanov vo vode na plynný oxid dusný. Z tohto plynu môžu byť analyzované izotopy pomocou zariadenia, ako je hmotnostný spektrometer alebo laser.