MAAE predstavila nový nástroj na overovanie obsahu vyhoreného paliva

0
127

Nový nástroj, ktorý používa Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), jej umožní overiť počet palivových prútikov v kazetách vyhoreného jadrového paliva. Je to kľúčová úloha pri overovaní, či sa jadrový materiál v prútikoch neodkláňa od mierového používania.

Overovanie počtu palivových prútikov

Nový pasívny gama emisný tomografický nástroj využíva techniku ​​známu ako pasívna gama emisná tomografia (PGET). Na rozdiel od iných nástrojov používaných na overovanie obsahu vyhoreného jadrového paliva môže PGET potvrdiť aj absenciu chýbajúcich prútikov z kazety vyhoreného paliva v uzavretej nádobe. „Je to veľmi užitočné pre uplatnenie ochranných opatrení v jadrových elektrárňach, zariadeniach na skladovanie pod vodou a zariadeniach na zapuzdrenie v geologických úložiskách,“ uviedla agentúra.

Na konci ich životnosti v reaktore sa palivové prútiky skladujú a nakoniec ukladajú alebo, v prípade potreby prepracujú. Overovanie, či sa jadrový materiál v prútikoch neodkláňa od mierového využívania, je kľúčovou súčasťou zabezpečenia toho, aby štáty dodržiavali svoje záväzky týkajúce sa nešírenia jadrových zbraní.

MAAE je stále v počiatočných štádiách uvádzania PGET do svojich činností v oblasti záruk. Metóda bola testovaná v bazénoch s vyhoreným jadrovým palivom v troch jadrových elektrárňach a je teraz pripravená na nasadenie v postupoch overovania záruk a na použitie inšpektormi MAAE v teréne.

Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom) tiež vyjadrilo záujem o využívanie tejto technológie na overovacie činnosti a ďalšie krajiny sa tiež môžu pripojiť.