Švédsko by malo zhodnotiť prínos jadrovej energie do roku 2040 a vplyv potenciálnych skorých odstavovaní jadrových elektrární (JE) na energetickú bezpečnosť krajiny, uvádza správa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).

Švédsko: Jadro je efektívne a dostupné

Jadrová energia vo Švédsku funguje efektívne, s vysokou dostupnosťou a využitím. V poslednom desaťročí jadro vyrobilo v priemere 40% elektrickej energie vo Švédsku a spolu s vodnou energiou prispelo k nízkej uhlíkovej náročnosti švédskej výroby elektriny a k nákladovej efektívnosti poskytovania elektrickej energie a stability cien elektriny. Jadrové elektrárne poskytujú celý rad systémových služieb a zaručujú väčšiu stabilitu elektrickej siete.

Správa Medzinárodnej energetickej agentúry však varuje, že dlhodobý výhľad jadrovej energetiky vo Švédsku nie je istý pre „mimoriadne nepravdepodobné“ investície do tohto sektora v  strednodobom horizonte.

Energetická politika vo Švédsku

Energetická politika odsúhlasená v roku 2016 zrušila daň z jadrovej kapacity a schválila  nariadenie, že nebude existovať nútený postup vyraďovania existujúcich JE a zákaz nových jadrových kapacít na existujúcich jadrových zariadeniach.

„Jadrová energia vyrába približne 40% elektrickej energie v krajine, ale prevádzkovatelia, ktorí čelia nákladom na zvyšovanie bezpečnosti po havárii JE Fukušima-Daiiči a nízkym cenám na severskom trhu s elektrickou energiou, sa snažia udržať konkurencieschopnosť.“

IEA uviedla, že šesť z ôsmich komerčných jadrových blokov vo Švédsku vynaloží potrebné veľké investície na renováciu a realizáciu bezpečnostných opatrení po havárii vo Fukušime. Očakáva sa, že budú fungovať až do začiatku 40. rokov, pričom dva bloky v JE Ringhals sa plánujú uzavrieť.

V roku 2015 spoločnosť Vattenfall oznámila rozhodnutie natrvalo odstaviť dva najstaršie reaktory na štvorblokovej JE Ringhals v rokoch 2019 a 2020 namiesto roku 2025, ako bolo pôvodne plánované. Toto rozhodnutie bolo motivované klesajúcou ziskovosťou a vysokými investíciami potrebnými na udržanie prevádzky týchto blokov po roku 2020.

Prevádzkovatelia plánujú uskutočniť značné investície do zvyšných šiestich blokov, aby splnili pofukušimské požiadavky. Očakáva sa, že tieto bloky budú v prevádzke až 60 rokov. Očakáva sa tiež, že sa celá jadrová kapacita vo Švédsku v rokoch 2040 až 2045 natrvalo odstaví.

Konečné úložisko: Pokračujme

Správa hovorí, že Švédsko by malo pokračovať v postupe smerom k udeľovaniu licencií a výstavbe konečného úložiska vyhoreného jadrového paliva v JE Forsmark a zabezpečiť, aby bolo k dispozícii dostatočné množstvo skladovacích priestorov v existujúcich dočasných skladovacích zariadeniach v prípade omeškania pri udeľovaní licencií alebo výstavbe konečného úložiska.

Podľa správy by mala vláda zabezpečiť, aby boli k dispozícii požadované ľudské zdroje pre sektor jadrovej energetiky.

V roku 2016 si Švédsko stanovilo za cieľ čistú ekonomiku s nulovým obsahom uhlíka do roku 2045. Na dosiahnutie tohto cieľa sa zameriava na 100% podielu obnoviteľných zdrojov na výrobu elektrickej energie do roku 2040. „Toto je cieľ; nie je to termín pre jadrovú energiu, ani neznamená uzavretie jadrových elektrární prostredníctvom politických rozhodnutí, “uvádza sa v správe.