Jadrová fúzia „zaškrtne všetky možnosti“ pre budúci zdroj energie

0
523

Svetu sa míňajú možnosti na vytvorenie udržateľnej, bezpečnej elektrickej energie bez emisií CO2, v základnom zaťažení, ale jedna možnosť, ktorá „spĺňa všetky požiadavky“ do budúcnosti, je jadrová fúzia, hovorí dokument zverejnený v Spojenom kráľovstve (UK).

Dokument od Tokamak Energy

Dokument, financovaný súkromnou fúznou spoločnosťou Tokamak Energy Ltd, ktorý vydala The Royal Society, hovorí, že fúzne reaktory nemajú žiadny z problémov, ktoré viedli k jadrovým haváriám ako v jadrových elektrárňach (JE) Černobyľ, Three Mile Island a Fukušima-Daiiči. Štiepny reaktor má v aktívnej zóne veľké množstvo paliva, ktoré v nesprávnych situáciách môže dosiahnuť katastrofickú kritičnosť, ako v Černobyle.

Po dlhšej prevádzke obsahuje štiepny reaktor značné množstvo vysoko rádioaktívnych látok – štiepnych produktov. Ak dôjde k porušeniu tesnosti kontajnmentu, ako na Three Mile Island, môže dôjsť k vážnej kontaminácii.

Po odstavení štiepneho reaktora z akéhokoľvek dôvodu sa uvoľňuje veľké množstvo „zostatkového tepla“, pretože palivo naďalej produkuje dostatok tepla na roztavenie aktívnej zóny, ako v prípade Fukušima-Daiiči.

Bezpečnosť fúzneho reaktora

Fúzny reaktor netrpí žiadnou z týchto troch možností. „Jeho palivo, trícium/deutérium, sa kontinuálne vstrekuje do reaktora, takže reaktor obsahuje len palivo potrebné na udržanie reakcie na požadovanom výkone.“

Produktmi fúzie sú relatívne neškodné jadrá hélia a neutróny.

„Keď je fúzny reaktor zastavený, neexistuje možnosť oneskoreného zahrievania. Vysokoenergetické neutróny poškodzujú a aktivujú materiály, ale nie sú to život ohrozujúce problémy.“

„Nikto z nás neočakával veľmi rýchly pokles nákladov na solárne panely a veterné elektrárne, ku ktorému došlo v poslednom desaťročí“. Konštatuje však, že prerušovaná povaha týchto zdrojov ich robí neschopnými prispievať energiou v oblačných bezveterných dňoch. A takéto dni môžu pretrvávať mesiace.

obr. Tokamak Energy Ltd