MAAE upravila svoje prognózy nárastu jadrovej kapacity smerom nahor prvýkrát od Fukušimy

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) upravila svoje prognózy potenciálneho nárastu komerčnej jadrovej kapacity smerom nahor prvýkrát od havárie v jadrovej elektrárni Fukušima-Daiiči. Kapacita sa podľa nich môže do roku 2050 zdvojnásobiť.

0
37
Vlajka Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Zdroj: IAEA
Vlajka Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Zdroj: IAEA

Agentúra so sídlom vo Viedni uviedla, že zmena jej výročného výhľadu pre jadrovú energiu zatiaľ neznamená nový trend, odzrkadľuje skôr to, ako sa svet snaží v boji proti zmene klímy odkloniť od fosílnych palív. Mnoho krajín zvažuje zavedenie jadrovej energie na podporu spoľahlivej a čistej výroby energie.

V scenári svojho nového výhľadu MAAE očakáva, že svetová jadrová kapacita sa do roku 2050 zdvojnásobí na čistých 792 GW z 393 GW v minulom roku. V porovnaní s prognózou 715 GW do roku 2050 v predchádzajúcom roku bol odhad revidovaný o niečo viac ako 10 %.

Významné kroky a opatrenia

Realizácia pozitívneho scenára MAAE by si vyžadovala významné opatrenia vrátane zrýchleného zavádzania inovatívnych jadrových technológií. Menej optimistické scenáre naznačujú, že svetová jadrová kapacita do roku 2050 zostane v zásade rovnaká ako teraz, na úrovni 392 GW.

„Nové prognózy MAAE ukazujú, že jadrová energia bude aj naďalej hrať nepostrádateľnú úlohu pri výrobe energie s nízkymi emisiami uhlíka,“ povedal generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi. „Zistenia správy predstavujú povzbudzujúci znak zvyšovania povedomia o tom, že jadrová energia, ktorá počas prevádzky nevypúšťa žiadny oxid uhličitý, je v našom úsilí dosiahnuť nulové čisté emisie úplne zásadná.“

Podľa správy prognózy pre rok 2021 odrážajú rastúce uznanie problémov zmeny klímy a dôležitosti jadrovej energie pri znižovaní emisií z výroby elektrickej energie. Záväzky podľa Parížskej dohody z roku 2015 by mohli podporiť rozvoj jadrovej energetiky, ak potrebné energetické politiky a koncepcie trhu uľahčia investície do expedovateľných nízkouhlíkových technológií. Vysoké prognózy MAAE o zdvojnásobení jadrovej kapacity do roku 2050 sa približujú prognózam Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v publikácii Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector z mája tohto roku.

Nakoľko sa očakáva, že sa globálna výroba elektrickej energie v priebehu nasledujúcich troch desaťročí zdvojnásobí, bude potrebné výrazne rozšíriť jadrovú kapacitu, aby sa zachoval jej súčasný podiel v zmesi.

Podľa vysokej prognózy MAAE by jadro mohlo do roku 2050 prispieť asi 12 % k svetovej elektrine, čo je nárast oproti 11 % v minuloročných vysokých prognózach do roku 2050. Jadrová energia vyrobila v roku 2020 približne 10 % svetovej elektrickej energie. Nízky scenár sa nezmenil, s predpokladaným podielom 6 % jadrovej energie na celkovej výrobe elektriny. Uhlie zostáva dominantným vo výrobe elektrickej energie na úrovni okolo 37 % do roku 2020, čo sa od roku 1980 trocha mení.

Zásadný význam jadra

Nové nízkouhlíkové technológie, ako je výroba jadrového vodíka alebo malé a pokročilé reaktory, budú mať zásadný význam pre dosiahnutie nulových emisií uhlíka. Jadrová energia by mohla poskytnúť riešenia pre rast spotreby elektrickej energie a obavy o kvalitu ovzdušia a bezpečnosť dodávok energie. Momentálne prebieha množstvo inovácií zameraných na rozšírené používanie jadrových techník v príbuzných oblastiach, ako je výroba tepla alebo vodíka.

Programy riadenia starnutia a dlhodobej prevádzky sa implementujú na stále väčší počet reaktorov. Asi dve tretiny jadrových energetických reaktorov sú v prevádzke viac ako 30 rokov. Prevádzka niekoľkých blokov sa predĺžila na 60 a dokonca na 80 rokov, ale v dlhodobom horizonte je potrebná významná nová jadrová kapacita na kompenzáciu vyradených blokov. Na udržanie súčasnej úlohy jadrovej energie v energetickom mixe bude potrebných mnoho nových elektrární. Stále zostáva neistota ohľadom výmeny týchto reaktorov, najmä v Európe a Severnej Amerike.