IEA požaduje od Českej republiky robustný plán pri obstarávaní nových reaktorov

Česká vláda musí podporiť rozsiahly výberový proces na plánované nové reaktory v jadrovom areáli Dukovany a zároveň vytvoriť plán identifikácie potenciálnej úlohy malých modulárnych reaktorov v energetickom systéme, uviedla Medzinárodná energetická agentúra (IEA).

0
87
Dukovany
Jadrová elektráreň Dukovany. Zdroj: https://www.cez.cz/

Agentúra so sídlom v Paríži v správe o energetických politikách krajiny uviedla, že postup verejného obstarávania novej výstavby v Dukovanoch musí mať „jasné technologické a ekonomické výberové kritériá“ a zároveň musí zabezpečiť základné bezpečnostné záujmy štátu.

V správe sa uvádza, že Česká republika za posledných niekoľko rokov prejavila záujem preskúmať potenciál nasadenia malých modulárnych reaktorov (SMR) súbežne s veľkými jadrovými reaktormi. Štátna energetická spoločnosť ČEZ nedávno podpísala viacero memoránd o porozumení hneď s niekoľkými dodávateľmi SMR, vrátane spoločností GE Hitachi, NuScale a Rolls-Royce.

Tieto činnosti by však ťažili z vypracovania plánu na posúdenie toho, ako by malé modulárne reaktory mohli prispieť k dekarbonizácii českého energetického mixu, najmä vo vzťahu k dekarbonizácii priemyselného a diaľkového vykurovania. Plán by mal tiež preskúmať potenciálnu úlohu zainteresovaných strán v oblasti jadrovej energie a priemyselných subjektov pri podpore vývoja nových návrhov reaktorov.

Agentúra tiež vyzvala vládu, aby sa poučila z nedávnych jadrových projektov 3. generácie v krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, konkrétne aby sa obmedzilo riziko prekročenia nákladov a zdržania výstavby. Správa neuviedla žiadne podrobnosti, no dá sa predpokladať, že na mysli mali oneskorenia a prekročenia nákladov na niekoľkých veľkých jadrových projektoch vrátane Flamanville-3 vo Francúzsku a Olkiluoto-3 vo Fínsku.

Elektráreň Flamanville 3. Foto: EDF (20/06/2019)
EDF odložilo plánovanú komerčnú prevádzku bloku EPR Flamanville-3 v severnom Francúzsku z dôvodu prijatia odporúčaní na opravu ôsmich chybných zvarov potrubí. Foto: EDF (20/06/2019)

Keď český energetický mix opustí uhlie

IEA uviedla, že fosílne palivá, najmä uhlie, stále dominujú v mixe výroby energie a elektriny v Českej republike, ale vďaka novým klimatickým cieľom na európskej úrovni bude uhlie stále menej konkurencieschopné. „Preto už nie je otázkou, či, ale kedy uhlie opustí energetický mix krajiny,“ uvádza sa v stanovisku.

Na posilnenie dôvery investorov a zabezpečenie adekvátnej výroby elektriny do roku 2030 a neskôr bude vláda musieť vytvoriť pevný spôsob postupného vyraďovania uhlia.

ČEZ uviedla, že v Dukovanoch plánuje výstavbu jedného reaktora generácie 3+ s maximálnym inštalovaným výkonom 1200 MW. Spoločnosť však požiadala o povolenie postaviť až dva nové bloky.

Podiel jadra stále rastie

IEA uviedla, že jadrová energia zohráva v Českej republike dôležitú úlohu, pretože v roku 2020 predstavovala 19,5 % celkových dodávok energie a 37,5 % výroby elektrickej energie. Výroba elektriny z jadra sa od roku 2000 viac ako zdvojnásobila po uvedení dvoch blokov jadrovej elektrárne Temelín do prevádzky v rokoch 2002 a 2003.

V roku 2019 mala Česká republika siedmy najvyšší podiel jadrovej energie na celkovej výrobe elektriny spomedzi členských krajín IEA.

Štátna energetická politika Českej republiky zverejnená v roku 2015 zdôrazňuje, že jadrová energia bude v dlhodobom horizonte predstavovať 46-58 % z celkovej výroby elektriny, aby nahradila podiel uhlia, od ktorého sa očakáva kontinuálny pokles. Podľa štátnej energetickej politiky vláda oznámila výstavbu nových jadrových blokov s celkovým výkonom až 2500 MW do roku 2030 až 2035.

Tlačové správy minulý mesiac uviedli, že tri spoločnosti pozvané na účasť v tendri na výstavbu nových jadrových blokov v Dukovanoch súhlasili s podrobením sa bezpečnostnej kontrole. Rádio Praha International oznámilo, že týmito spoločnosťami sú francúzska EDF, juhokórejská Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) a americká spoločnosť Westinghouse. ČEZ v júni uviedla, že potenciálni uchádzači by mali predložiť príslušnú bezpečnostnú dokumentáciu do konca novembra. Čínska CNG a ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom boli z procesu vylúčené.

V apríli česká vláda odložila tender na Dukovany po októbrových voľbách a vyhlásila, že nepozve čínske spoločnosti, aby sa zúčastnili hodnotenia bezpečnosti potenciálnych uchádzačov. Český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček uviedol, že „pre bezpečnosť“ bude z tendra vylúčená aj ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom.

České bezpečnostné služby už roky upozorňujú na riziká, ktoré podľa nich predstavujú Rusko a Čína. Opoziční politici tieto názory podporili. Ruská účasť na výberovom konaní bola spochybnená aj kvôli dôkazom, ktoré naznačujú, že za výbuchom skladu munície na českom území v roku 2014 stála ruská vojenská rozviedka.